Minska belastningen på sjukvården genom att hålla hastigheten i trafiken

En bil som har kört av vägen in i snön, med poliser och ambulans på plats. Foto.

Coronapandemin har lett till att sjukvården i flera regioner är mycket ansträngd. Att fler följer gällande hastighetsbegränsningar är en avgörande faktor för att förbättra trafiksäkerheten. Det bidrar också till minskat tryck på sjukvården.

– Vi vet att hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Till följd av pandemin är sjukvården mycket ansträngd i stora delar av landet och alla och envar behöver göra sitt yttersta för att inte belasta sjukvården ytterligare, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Att hålla hastigheten är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna reducera dödstalen i vägtrafikmiljön, men det handlar även om att anpassa hastigheten efter olika väderförhållanden.

– Många ger sig ut på vägarna nu i samband med julledigheten. Tänk på att köra försiktigt, håll hastigheten, håll avstånd och var ute i god tid, säger Anders Thornberg.

Polisen kommer under jul- och nyårshelgerna ha en ökad synlighet längs vägarna, för att fler ska hålla ner hastigheten.