Nära 300 häktade för brott i region Väst

När polisen intensifierar arbetet mot de kriminella nätverken och andra brottsmisstänkta ökar antalet häktade. Under 2020 har trycket på häktes-platser i Västsverige varit konstant högt med nära 300 häktade under vissa perioder.

– De senaste två åren har vi inte haft så många personer häktade som i år då vi haft mellan 250 och 300 häktade i pågående utredningar. Av dem kan 80-90 direkt kopplas till konfliktmiljöer inom kriminella nätverk på olika platser i Västsverige, säger Mats Bergström, biträdande regionpolischef i region Väst.

Behovet av häktesplatser har lett till ett allt närmare samarbete mellan polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården.

– Vi har en mycket god samverkan och Kriminalvården arbetar hårt för att lösa platsbristen. Bland annat har vissa arrestlokaler som polisen normalt förfogar över för anhållna, gjorts om till häktesplatser, säger Mats Bergström.

Bakgrunden är att polisen i region Väst under 2020 inriktat den operativa verksamheten på tre huvudområden:

  • Det dödliga våldet: Inom den kategorin återfinns konfliktmiljöer inom kriminella nätverk på flera platser i polisregion Väst. Ett exempel är dödsskjutningen i Gamlestaden i Göteborg i maj 2020, då ett tiotal misstänkta kunde gripas inom loppet av 72 minuter, tack vare tätt samarbete mellan lokalpoliser och andra polisiära specialkompetenser. Senare har ytterligare misstänkta häktats för inblandning i dådet.
  • Bedrägerier, stölder och narkotikabrott: För att bekämpa kriminella strukturer arbetar polisen på flera fronter samtidigt. Genom att parallellt utreda fler bedrägerier, stölder och narkotikabrott är ett syfte att nå kännbar effekt inom kriminella nätverk.
  • Särskilt utsatta brottsoffer, det vill säga ärenden som våldtäkter, brott i relationer samt vålds- och sexualbrott mot barn. Inom kategorin har polisen i region Väst redovisat fler ärenden av brott i parrelation och brott mot barn till åklagare. Parallellt pågår arbetet med att fullt ut använda ett beprövat metodstöd, bland annat för att säkerställa rätt åtgärder så tidigt som möjligt i utredningarna av brott i relation.

Polisen har under 2020 också intensifierat arbetet med att vända utvecklingen i utsatta områden i regionen i nära samverkan med andra aktörer som socialtjänst, bostadsbolag, näringsliv och föreningar.

– Polisen arbetar målmedvetet med brottsbekämpningen, men här krävs offensiva åtgärder från även andra aktörer i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, säger Mats Bergström.

Ett exempel på myndighetsgemensam samverkan med inriktning mot organiserad brottslighet inom kriminella nätverk är insatsen Tickan, som nyligen uppmärksammades av Brottsförebyggande rådet (Brå).

I korthet: Polisens arbete i region Väst under 2020

  • Sammanfattningsvis är antalet brottsanmälningar i region Väst hittills under 2020 oförändrat jämfört med 2019, medan fler ärenden redovisats till åklagare, en ökning med 6 procent.
  • Antalet anmälda skadegörelsebrott (+ 19 procent) ökar i alla polisområden förutom Skaraborg. Även tillgrepp i butik (+ 6 procent) och narkotikabrott (+ 5 procent) ökar något.
  • Bedrägeribrotten minskar under 2020, men med en ökning av fakturabedrägerier under november, vilket uppmärksammades i tidigt skede och resulterade i en regional insats.
  • Antalet öppna ärenden, balanser, har minskat med 6 procent.
  • Polisen i region Väst ser i anmälningsstatistiken ännu inga direkta effekter på brottsutvecklingen med anledning av den pågående pandemin, förutom markant färre stöldbrott mot äldre.

Statistiken avser perioden januari-november 2020, jämfört med motsvarande period 2019.