Närmare 28 miljoner kronor säkrade i europeisk insats mot penningmålvakter

Penningmålvakter

Penningmålvakter Bild: Philip Ottosson

Närmare 28 miljoner kronor har säkrats från kriminella konton i Sverige inom ramen för en Europolinsats som pågått under hösten. 283 penningmålvakter har också identifierats.

Sverige har under hösten deltagit i en europeisk insats ledd av Europol. Insatsen riktades mot penningmålvakter som utgör ett viktigt led i den internationella organiserade brottsligheten.

– Genom att vi har lyckats stoppa flera transaktioner har vi kunnat förhindra att väldigt höga belopp försvinner som i nästa steg används för att finansiera grov organiserad brottslighet. Under insatsen har totalt 4031 penningmålvakter identifierats i Europa via digitala spår och insatsen visar tydligt att det inte är riskfritt att agera penningmålvakt, säger Jan Olsson på nationellt it-brottscentrum.

För insatsen internationellt har totalt cirka 343 miljoner kronor säkrats från kriminella konton.

– Eftersom det många gånger handlar om gränsöverskridande brottslighet är den här typen av internationella samarbeten och insatser mycket viktiga för att vi ska kunna komma åt de kriminella, säger Jan Olsson.

Preventionskampanj mot penningmålvakter

Kopplat till insatsen sker under början av december också en internationell kampanj mot penningmålvakter. I Sverige riktas kampanjen framförallt mot unga penningmålvakter, då det många gånger är unga personer i åldern 15-25 som agerar penningmålvakt. I de yngre åldrarna kan det handla om att de luras eller lockas av snabba pengar.

– För oss är det är viktigt att unga personer förstår att det är ett brott som, om denne är straffmyndig, kan innebära flera års fängelse. Den som gjort en transaktion kan oavsett bli återbetalningsskyldig för hela beloppet även om denne enbart fört över en mindre del. Det kan leda till att man blir skuldsatt från tidig ålder och många gånger är det en inkörsport till grövre kriminalitet, säger Jan Olsson.

Tips och råd till vårdnadshavare

Var vaksam på om barn har omotiverat mycket pengar att röra sig med, exempelvis köper nya kläder och saker för mer pengar än de borde ha tillgång till. Vårdnadshavare har möjlighet att kontrollera barnens konton.  Visa intresse för vad barn gör på nätet. Ställ frågan ”vad har hänt på nätet idag”?

Under insatsen har:

  • 343 miljoner säkrats från kriminella konton
  • 4031 målvakter identifierats
  • 4942 bedrägliga transaktioner stoppats
  • 1529 förundersökningar inletts
  • 422 gripits