Peter Ambroson ny chef för internrevisionen

Porträttbild på Peter Ambroson

Peter Ambroson blir ny chef för internrevisionen. Han kommer närmast från Karolinska Institutet.

Peter Ambroson har en lång erfarenhet av internrevisionsarbete och av statsförvaltningen. Före sina 5 år på Karolinska Institutet har han bland annat arbetat på Skolverket, Regeringskansliet, Sida och Försäkringskassan.

- Jag är stolt över uppdraget. Polisen är den största och en av de viktigaste myndigheterna i Sverige. Jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare hjälpa verksamheten att bli bättre genom granskning, råd och stöd, säger Peter Ambroson.   

Rikspolischef Anders Thornberg är mycket nöjd med rekryteringen:  

- Peter Ambroson har med sin långa erfarenhet av internrevisonsarbete mycket goda förutsättningar att tillsammans med medarbetarna på internrevisionen fortsätta Polismyndighetens utveckling.

Peter Ambroson rekommenderades av både anställningsnämnden och arbetstagar­organisationerna som chef för Polismyndighetens internrevision. Peter Ambroson börjar under våren, datumet är ännu ej fastställt.

Internrevisionen är en oberoende granskningsfunktion, som löpande granskar polisens verksamheter och sammanställer resultat och rekommendationer i revisionsrapporter. Internrevisionen är även ett rådgivande stöd till rikspolischefen. Vid internrevisionen finns ett 15-tal medarbetare.