Nya föreskrifter om utbildning av skyddsvakter och väktare

Nya tidsbegränsade föreskrifter om utbildning av skyddsvakter och väktare, med anledning av sjukdomen covid-19, beslutades den 11 december 2020. De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2021.

Skyddsvakter

Skyddsvakter godkänns av länsstyrelsen. Föreskriften om utbildning för skyddsvakter, FAP 694-2, innebär i korthet en möjlighet att skjuta upp fortbildning med ett år.

Den tidsbegränsade föreskriften ger också möjlighet för dig som förordnats till ”flygplatskontrollant”, det vill säga till luftfartsskyddskontrollant, att under perioden 20 april 2020 till den 31 mars 2021 godkännas som skyddsvakt under förutsättning att övriga föreskrivna krav är uppfyllda enligt 2 kap. 2 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9) FAP 694-1 om skyddsvakter. Samma möjlighet finns under perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021 för dig som endast genomgått väktargrundutbildning del 1 enligt Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10) om bevakningsföretag och bevakningspersonal FAP 573-1.

Väktare

Länsstyrelsen godkänner personal i bevakningsföretag, såsom väktare. Föreskriften om utbildning för väktare, FAP 573-2, innebär i korthet följande.

Du som börjar sin väktargrundutbildning del ett under perioden 11 maj 2020 – 31 december 2021 genomgår praktisk yrkesträning i stationär och ronderande bevakning eller värdetransport även om du inte har genomgått delar som innebär fysiska utbildningsmoment i ämnena konflikthantering med självskydd och handfängsel.

Du som börjar sin väktargrundutbildning del två under samma period är att anse som behörig att gå utbildningen även om delar som innebär fysiska utbildningsmoment i ovanstående ämnen inte är genomförda i väktargrundutbildningens del ett.

Föreskriften syftar också till att möjliggöra att vissa fysiska utbildningsmoment får genomföras på annat ändamålsenligt sätt för att du som deltagare ska uppnå målen med ämnet. Vidare medger den tidsbegränsade föreskriften en förlängd period av praktisk yrkesträning innan väktargrundutbildningens del två påbörjas.

Du som väktare får också möjlighet att skjuta upp sin fortbildning i tidsintervall som framgår av föreskriftens 9 och 10 §§. I 11 § ges stöd för godkännandemyndigheten (länsstyrelsen) att återkalla ett godkännande om fortbildning inte har genomförts inom de tidsintervaller som anges i föreskriften.

För mer information om skyddsvakter och väktare.