Omfattande stölder av tankkort

Polisen i region Mitt har fått in ett stort antal anmälningar där tankkort stulits ifrån olika fordon tillhörande företag.

Bara under perioden 23 oktober till 15 december har över 300 fordon fördelade på Västmanland, Uppsala och Gävleborg drabbats, där majoriteten av ärendena har inträffat i Västerås.

Tillvägagångssättet är att en eller flera gärningspersoner krossar fordonens sidorutor för att sedan stjäla serviceböcker, tankkort och pinkod som förvaras i exempelvis handskfack eller solskydd. I nästa steg använder gärningspersonerna tankkorten på obemannade bensinstationer för att tanka upp andra fordon. Inbrotten i fordonen sker främst kvälls- och nattetid när företagens anställda inte är på plats.

Omfattningen tyder på att tankkortsstölderna är organiserade och innebär en stor ekonomisk vinning för gärningspersonerna. Dessutom är det uppskattade värdet på skadat gods i form av krossade sidorutor från hittills inkomna anmälningar cirka 1 miljon kronor.

Spår pekar mot att fordonen som tankas med de stulna företagskorten används i kriminella miljöer vilket innebär att grövre brottslighet gynnas av brottstypen som beskrivs. Polisen ser därför ännu allvarligare på det som pågår. 

Polisen arbetar för att förebygga och utreda brotten men behöver hjälp att sprida information som försvårar att fler tankkort och serviceböcker stjäls.

Tips och råd

  • Förvara aldrig tankkort och kod på samma plats, särskilt inte i fordonet.
  • När fordonet parkeras, ta ur servicebok och tankkort och förvara dessa säkert. Gäller förstås även verktyg.
  • Parkera fordonen på upplyst och gärna övervakad plats.
  • Lämna en lapp i fönstret att fordonet är tömt på värdeföremål.
  • Blir du utsatt för brott gör en polisanmälan. Polisen har fått flera indikationer på att företagare bara gör ett försäkringsärende, men det är viktigt att man gör en anmälan så fort man får reda på att dessa stölder skett, för att öka chansen att kunna utreda brottet.

Statistik drabbade fordon 201023 - 201215

Västmanland

Västerås
207 fordon på 68 ärenden

Hallstahammar
7 fordon på 2 ärenden

Arboga
3 fordon på 3 ärenden

Surahammar
4 fordon på 1 ärende

Köping
4 fordon på 3 ärenden

Fagersta
12 fordon på 4 ärenden

Gävleborgs län

Gävle
2 fordon på 1 ärende

Uppsala län

Enköping
21 fordon på 7 ärenden

Uppsala
29 fordon på 9 ärenden

Ärendena ovan är de som har identifierats, fler kan förekomma då exempelvis fel brottskod kan ha skrivits in vid anmälningstillfället.