Över 1 400 körde för fort i polisregion Öst under trafikveckan

Trafikkontroll

Bild: Lars Hedelin

Förra veckan hade polisen en nationell trafikvecka med fokus på hastighetsöverträdelser. 1 465 hastighetsöverträdelser rapporterades i polisregion Öst under vecka 50.

Hastigheten är en avgörande faktor för hur allvarliga konsekvenserna blir vid en trafikolycka. Ungefär hälften av alla bilförare kör för fort, de flesta mellan 6-9 kilometer i timmen, och det kan få förödande konsekvenser. Små hastighetsöverträdelser kan vara skillnaden mellan liv och död.

Nu på vintern är det flera andra faktorer, förutom hastighet, som påverkar: Risk för halka och dåliga väderförhållanden samt mörkret som gör att både gångtrafikanter och cyklister är svårare att upptäcka. Därför är det viktigt att köra försiktigt året om. Det är alltid viktigt att tänka på hastigheten.

Polisen arbetar aktivt med nollvisionen som handlar om att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Polisen genomför årligen olika typer av nationella trafikinsatser och under vecka 50 var det fokus på hastighetsöverträdelser.

Summering av förra veckans resultat

Under perioden 7-13 december rapporterades 1 465 hastighetsöverträdelser i polisregion Öst.

I Jönköpings län rapporterades 337 hastighetsöverträdelser. 

I Östergötland rapporterades 364 hastighetsöverträdelser.

I Södermanland rapporterades 764 hastighetsöverträdelser.

Arbetet med insatsveckorna utförs alltid av ordinarie personal. Poliserna i yttre tjänst utför dessa trafikkontroller när de har tid mellan sina andra uppdrag.

Annan brottslighet uppdagades

I samband med hastighetskontrollerna uppdagades också annan brottslighet i polisregion Öst. I Jönköpings län ledde dessa hastighetskontroller till att åtta narkotikabrott uppdagades. I Södermanland resulterade hastighetskontrollerna till att elva narkotikabrott uppdagades.

Att fokusera på hastighetskontroller är en viktig del i polisens trafikstrategi. En ökad närvaro och aktivitet ute i trafikmiljön är en förutsättning för att trafikstrategins målsättning med minskat antal döda och skadade ska kunna nås. Ungefär 100 liv skulle kunna sparas varje år om alla körde efter skyltad hastighet och många skulle slippa allvarliga skador, enligt siffror från Trafikverket.

Håll hastigheten. Tillsammans räddar vi liv.

Fakta om trafikveckan 7-13 december i polisregion Öst

1 465 rapporterade hastighetsöverträdelser totalt

441 av de som rapporterades låg inom spannet 6-9 km/h över gällande hastighetsbegränsning

337 rapporterade hastighetsöverträdelser i Jönköpings län

364 rapporterade hastighetsöverträdelser i Östergötland

764 rapporterade hastighetsöverträdelser i Södermanland