Patrick Ungsäter blir ny regionpolischef i Bergslagen

Patrick Ungsäter, porträttbild

Bild: Polisen.

Patrick Ungsäter blir ny regionpolischef i Bergslagen. Patrick Ungsäter är i dag polisområdeschef i polisområde Stockholm Nord.

– Det har varit en gedigen rekryteringsprocess och jag är glad att Patrick Ungsäter har tackat ja till uppdraget. Patrick är en välprövad strategisk chef och kommer genom sitt engagemang, erfarenhet och ledarskap bidra till verksamheten och till nationella strategiska ledningsgruppen, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Patrick Ungsäter har stor erfarenhet av chefsuppdrag inom Polismyndigheten. Bland annat som chef Södertälje polismästardistrikt och på gränspolisenheten.

– Jag är stolt och ödmjuk inför uppdraget, och mycket glad att jag har fått förtroendet. Min uppfattning är att region Bergslagen är framåtlutade inom många områden och jag ser fram emot att fortsätta regionens utvecklingsresa tillsammans med medarbetarna och ledningsgruppen. Jag ser även fram emot att hitta nya perspektiv och gränsöverskridande samverkan externt och internt för en hållbar utveckling över tid.

Patrick Ungsäter påbörjar sitt nya uppdrag den 3 januari 2021.

Nämnden för beredning av anställningsärenden samt arbetstagarorganisationerna rekommenderade enhälligt rikspolischefen att utse Patrick Ungsäter till regionpolischef.

– Jag vill även passa på att tacka Dan Persson som har valt att gå i pension den sista januari 2021, för hans fina insatser under 45 år inom polisen. Dan Persson var även den som föredömligt ledde region Bergslagen in i den nya Polismyndigheten, säger Anders Thornberg.

Dan Persson arbetar sin sista dag den 18 december 2020.