Polisen satsar på brottsförebyggande arbete gällande unga i riskzon

Jonas Jeffsell, kommunpolis Knivsta och Ulrika Andersson områdespolis LPO Uppsala/Knivsta.

Jonas Jeffsell, kommunpolis Knivsta och Ulrika Andersson områdespolis LPO Uppsala/Knivsta. Bild: Jonas Jeffsell/ Polisen

Polisen har börjat arbeta mer operativt inom SSPF, samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid, i Knivsta kommun.

— Samverkansmodellen är till för att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet och missbruk, säger Ulrika Andersson, områdespolis lokalpolisområde Uppsala/Knivsta.

Sedan en längre tid tillbaka har kommunpolisen Jonas Jeffsell arbetat med SSPF ihop med Knivsta kommun på en strategisk nivå men nu har arbetet för polisens del även gått in i en mer operativ fas, i och med att Ulrika Andersson har börjat arbeta med frågorna i Knivsta.

— Jag bidrar med den operativa erfarenheten jag har från det brottsförebyggande arbetet i rollen som områdespolis och från samverkansarbetet kring unga i riskzon som vi bedriver i Uppsala kommun, säger Ulrika Andersson.

Den operativa SSPF-gruppen ses var fjortonde dag digitalt och består av representanter för högstadie- och gymnasieskolor, fritidspersonal, polis och socialtjänst. Deltagarna drar en övergripande lägesbild men på mötena talas det aldrig om specifika ungdomar och det beror på att det råder sekretess.

— Det betyder att inga namn nämns. Vi pratar endast om destruktiva och gränsöverskrigande beteenden, som kan visa sig vara kriminella, säger Ulrika Andersson.

Arbetet resulterar i att händelser på skolor och fritidsgårdar polisanmäls samt att elever orosanmäls till socialtjänsten. När elever polisanmäls så är det polisens uppgift att ta reda på om det har begåtts ett brott, vilket brott det i så fall rör sig om och om det skall inledas en polisutredning.

— Min förhoppning som polis är att ungdomar vars skola och förälder känner en oro över, tidigare skall fångas upp och att ett brottsförebyggande arbete i samverkan på så sätt kan förhindra fortsatt kriminalitet, säger Ulrika Andersson.