Polisen vill ha din hjälp med att lösa ouppklarade mord

Avspärrad brottsplats

Bild: Polisen

Polisens kalla fall-grupp i Syd vill ha din hjälp med att lösa ytterligare 8 fall av ouppklarat dödligt våld i polisregion Syd. Känner du till något som du inte tidigare har berättat för polisen. Kontakta oss!

I polisregion Syd (polisen i Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län) arbetar en grupp brottsutredare vid regionala utredningsenheten i Malmö med ouppklarade mord och dråp, så kallade kalla fall. Sedan vi i december 2018 startade med publiceringarna av de kalla fall som gruppen arbetar med har vi nu sammanlagt publicerat 119 ärenden på denna webbplats.

- Den kontakt och respons vi har fått från anhöriga och allmänheten gör att vi känner oss stärkta att fortsätta publiceringarna. Inget ärende har fått en direkt uppklarning ännu till följd av publiceringarna men åtskilliga utredningsåtgärder har gjorts som annars inte möjliggjorts för polisen, säger gruppens chef kommissarie Bo Lundqvist.

Här är de mord som vi nu vill ha din hjälp med tips och information om:

- Vi uppmanar alla som vet med sig eller tror sig ha information att lämna i dessa ärenden att kontakta oss, säger Bo Lundqvist.

E-post: kalla.fall-region.syd@polisen.se
Tipsformulär: Polisen i polisregion Syd
Telefon: 114 14, be om att få prata med Polisens Kontaktcenter (PKC) om kalla fall i polisregion Syd.

Vi tar också gärna emot fler tips och information om de kalla fall som vi tidigare har publicerat. Mer information om alla publicerade mordfall. Nu finns även några kalla fall från andra polisregioner publicerade här.