Så förebygger polisen prostitution i tillfälliga bostäder

Polisen i region Väst har det senaste året trappat upp arbetet mot försäljningen av sexuella tjänster som ofta är en del av pågående koppleri och även människohandel. Nästa steg är nu att öka samverkan med lägenhetshotellen.

Nyligen bjöd människohandelsgruppen i region Väst in företrädare för lägenhetshotell som hyr ut bostäder under korta perioder till en digital samverkanskonferens. Bakgrunden är att polisen den senaste tiden konstaterat att prostitutionen allt mer sker i tillfälligt hyrda lägenheter än vanliga hotell.

– Förklaringen är att bokningen av lägenheterna ofta sker anonymt via en utländsk sajt, de checkar in utan att träffa någon och ibland handlar det om miljöer där det normalt rör sig många människor och väcker därför inte så stor uppmärksamhet, säger Andreas Salsborn, koordinator vid människohandelsgruppen i region Väst. 

Informerade om brottsligheten

Under konferensen informerade polisen om brott som köp av sexuell tjänst, koppleri och människohandel. Juridisk information om hur lagstiftningen kan användas för att arbeta brottsförebyggande lämnades också.

– Alla känner inte till hur viktigt det är att agera när man som hyresvärd får kännedom om pågående prostitution och att man annars själv riskerar att bli brottsmisstänkt för koppleri.

”Fler öron och ögon därute”

Polisen behöver mer information från allmänheten, hotell och hyresvärdar för att kunna agera mot pågående sexhandel, säger Andreas Salsborn:

– Genom att samla en bransch så skapar vi nya informationskanaler. Vi får helt enkelt fler öron och ögon därute som vet vad de ska titta efter och vad de sen ska göra med informationen. 

Utsatta personer får hjälp

Enligt Andreas Salsborn är det också viktigt att de mycket utsatta personer som vill ta sig ur prostitution och människohandel får snabb och bra hjälp till ett nytt liv. Polisen samverkar med Jämställdhetsmyndigheten och de regionkoordinatorer som har i uppdrag att bistå myndigheter med stöd vid människohandelsärenden.

Tipsa polisen om du misstänker pågående prostitution

  • Kontakta polisen på telefon 11414 om du vill lämna tips.
  • Om du misstänker pågående prostitution ring 112.
  • I lägenhetshotell används ibland tekniska lösningar, till exempel kan dörrar loggas, vilket kan visa om dörren enbart öppnas inifrån för att till exempel släppa in sexköpare. Tidpunkter registreras också.
  • Andra tecken på pågående prostitution är spring av okända män i trappuppgångar, i kombination med stor mängd kondomer och glidmedel i soporna.