Samarbete för att nå utsatta för hatbrott

Enligt en ny studie från Brottsförebyggande rådet, Brå, kan vart femte brott ha ett hatbrottsmotiv. Polisen och Brottsofferjouren Sverige har i ett gemensamt EU-projekt arbetat för att nå de brottsutsatta och för att höja kompetensen internt om hatbrott.

EU-projektet Swedish victim support, Swevic, har pågått i två år och vid en internationell digital slutkonferens förra veckan deltog ett tiotal länder från Europa.

En studie från Brå visar att en femtedel av alla brottsoffer upplever att det finns ett hatbrottsmotiv bakom det brott de utsatts för. Polisen har svårt att nå dessa brottsutsatta och berätta att det finns stöd att få.

I projektet har polisen samverkat med Brottsofferjouren Sverige, BOJ, och bland annat genomfört en kampanj i sociala medier för bättre försöka nå ut med information. 

– Vi har velat visa att det finns en annan ingång för att få stöd om man är brottsutsatt. BOJ har utbildade volontärer som kan ge hjälp. Även om vi gärna vill att man polisanmäler så är det inte självklart att den som blivit utsatt för ett hatbrott i första hand vill ha kontakt med polisen, säger Eva Sund, projektledare hos polisen.

Swevic har också ordnat seminarier och utbildningar för medarbetare hos polisen och BOJ.

– Ju mer kunskap vi har, ju större blir möjligheten att bygga förtroende hos de brottsutsatta, säger Eva Sund.

EU-projektet Swevic är nu avslutat och en slutrapport ska sammanställas. Erfarenheterna från Sverige kan även vara en hjälp för andra länder i det fortsatta arbetet mot hatbrott.

Olika typer av brott - hatbrott

Polisens arbete med hatbrott