Stor ökning av antalet bötfällda under polisens trafikvecka

Under vecka 50 hade polisen särskilt fokus på att kontrollera trafikanternas hastighetsefterlevnad. Syftet var att genom synlighet och repressivt ingripande få ner medelhastigheten för att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken.

Resultaten från trafikveckan visar att mer än 8 600 personer bötfälldes för hastighetsöverträdelse. Detta är 20 procent fler än under tidigare hastighetsveckor under 2020 och nästan 50 procent fler än snittet under motsvarande veckor under 2019.

– Vi är inte förvånade över resultatet eftersom vi redan känner till att ungefär hälften av fordonsförarna i Sverige överskrider gällande hastighetsgräns. Resultatet från vecka 50 och hela 2020 visar snarare på en kraftigt ökande aktivitet från polisens sida. Förutom den stora ökningen av det totala antalet bötfällda förare har även andelen som kör ”bara lite för fort” ökat markant. Även små överträdelser påverkar trafiksäkerheten och att bötfälla dessa förare ligger helt i linje med den trafikstrategi som polismyndigheten tog fram för några år sedan, säger poliskommissarie Erling Andersson på Utvecklingscentrum Mitt.

Ta det lugnt i jultrafiken

Under julhelgen brukar många bilister trängas på vägarna. I år förväntas det blir mindre resande än vanligt, men det är lika viktigt som alltid att köra försiktigt. Just på vintern är det flera andra faktorer – förutom hastighet – som påverkar. Det kan vara halt på vägarna; dålig sikt på grund av väderförhållanden eller mörkret gör att gångtrafikanter och cyklister är svårare att upptäcka.

– Nu när vintern är i antågande är det om möjligt ännu viktigare att hålla hastigheten och att följa övriga trafikregler, tillägger Erling Andersson.

Tips - Lyssna på Trafikpodden

Tips! I polisregion Mitts senaste trafikpodd får du följa med på en hastighetskontroll. Dessutom berättar regionkanslichef Lena Tysk om bakgrunden till Nollvisionen och beskriver polisens trafikstrategi.

Trafikpodden - följ med på en trafikkontroll

Polisens trafiksäkerhetsarbete

  • Visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dö eller skadas i trafiken.
  • Polisen genomför årligen olika typer av nationella trafikinsatser och vecka 50 var det fokus på hastighetskontroller
  • Hastigheten har en avgörande betydelse för hur illa utgången av en trafikolycka blir.
  • Läs mer om polisens trafiksäkerhetsarbete:

Läs mer: Därför kontrollerar polisen fordon i trafiken