Sverige i internationell insats mot bedrägerier

Sverige har deltagit i en internationell jätteinsats mot bedrägerier.

Den operativa delen av insats First Light pågick under september till och med november 2019 och koordinerades av den internationella polisorganisationen Interpol.

Totalt samarbetade 35 länder världen över för att bekämpa telekombedrägerier och stoppa penningtvätt.

I Sverige leddes arbetet av polisens nationella bedrägericenter.

Insatsen First Light har tidigare år genomförts i Asien, där olika former av telekombedrägerier är ett mycket stort problem som går mellan flera länder. I Sverige förekommer samma typ av brottslighet i form av så kallade vishingbedrägerier. Men i Sverige utförs den här typen av brottslighet framför allt inom landet.

Till  insatsen 2019 tog Interpol ett steg att bredda sammarbetsformen. Fler länder och världsdelar gavs möjlighet att medverka och att utbyta både information och erfarenheter kring brottsligheten.

– Vi hade en mer direkt kontaktväg till kolleger i andra länder och kunde enklare meddela om företeelser och bedrägliga transaktioner. Insatsen gav bland annat en extra möjlighet att snabbt hinna ikapp pengar och kunna säkra dem, säger Björn Seeth, inspektör vid polisens nationella bedrägericenter.

Under perioden beslagtog svensk polis 20 miljoner kronor. Det samlade resultatet av insatsen är, enligt Interpol, att 1,3 miljarder kronor togs i beslag.

Till Interpols nyhet