Kör försiktigt i vinter!

Två poliser utför en hastighetskontroll.

Bild: Polisen.

Att fler följer gällande hastighetsbegränsningar är en avgörande faktor för att förbättra trafiksäkerheten. Därför genomför polisen en trafikvecka med fokus hastighet mellan den 7 och 13 december.

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. 

– Hastighetsefterlevnad är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna reducera dödstalen i vägtrafikmiljön. Tyvärr upplever vi att väldigt många bilister kör lite för fort (mellan 6-10 km/h) vilket gör att det blir ett högre tempo på våra vägar, säger Ursula Edström, trafikstrateg på polisen.

Enligt Trafikverket kör drygt hälften av alla trafikanter för fort.

– Endast 3 av 10 tycker att hålla hastighetsgränsen är ett av de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten. Att köra 5-10 km/timmen över skyltad hastighetsgräns får stora konsekvenser vid en olycka. Bara genom att sänka medelhastigheten med 1 km/timmen sparar vi 15 liv per år, säger Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet, Trafikverket.

Anpassa hastigheten efter väderförhållanden

Under vintern är det ytterligare faktorer, förutom hastighet, som påverkar utgången av en trafikolycka.

– Det kan vara halt på vägarna, vilket medför att bromssträckan blir längre. Skyltad hastighet ska följas, men i vissa lägen, t ex när det sämre sikt på grund av dåliga väderförhållanden eller när det är risk för halka, så gäller de relativa hastighetsbegränsningarna, säger Ursula Edström.

De relativa hastigheterna är kopplade till övriga omständigheter som påverkar möjligheten att köra på ett säkert sätt. Till exempel kan den skyltade hastigheten vara 70 km/h men andra omständigheter som väder, underlag eller sikt gör att det inte är säkert att framföra fordonet snabbare än 50 km/h. Det finns även absoluta hastighetsbegränsningar som påverkas av regler kopplade till fordonet och fordonskombination, till exempel en bil med släpvagn där den absoluta hastighetsbegränsningen är 80 km/h.

Mörkret påverkar synlighet

En annan viktig faktor nu på hösten och vintern är mörkret.

– Gångtrafikanter och cyklister är svårare att upptäcka när det är mörkt, även om de har reflexer på sig och rätt belysning. Det är även fler djur på vägarna under den här årstiden, berättar Ursula Edström.

Enligt Transportstyrelsen skadas 40 procent av fotgängarna i påkörningsolyckor under perioden november till februari.

– Trots allt ljus i städer är det ofta svårt att upptäcka oskyddade trafikanter i stadsmiljö, speciellt gående och cyklister, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

Ett led i polisens arbete

Regelbundna trafikveckor är ett led i polisens arbete med trafiksäkerhet. Förutom hastighet, genomförs det även trafikveckor med fokus nykterhet, yrkestrafik och brott på väg. Syftet med trafikveckorna är att genom utökade kontroller och ökad synlighet bidra till att minska antalet döda och svårt skadade i vägtrafikmiljön. Polisen samverkar med många andra aktörer och myndigheter kring trafiksäkerhetsfrågor i syfte att uppnå målen i Nollvisionen.

Nollvisionen:

Polisen är en av många aktörer som arbetar med att bidra till Nollvisionen. Ansvaret för ökad trafiksäkerhet delas mellan de som utformar och de som använder transportsystemet. Nollvisionen är utgångspunkten – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. De insatser som görs för att förbättra trafiksäkerheten är viktiga och ju fler aktörer som arbetar för samma mål desto större effekt nås.

Läs mer om Nollvisionen