Trygghetsinsats i Rinkeby uppskattades av medborgare

För att öka dialogen med de boende i Rinkeby gjorde polisen tillsammans med andra samverkanspartners en relations- och trygghetsskapande insats tisdag den 15 december.

I lokalpolisområde Järva, och speciellt i stadsdelarna Rinkeby, Tensta och Husby finns ett behov av att öka benägenheten att anmäla brott samt att ge information till och samverka med myndigheter. För att nå dit krävs dialog som stärker förtroendet för polisen och ökar benägenheten att medverka i rättsprocesser. Det handlar även om att fortsätta bygga tillitsfulla relationer och vara ännu mer närvarande i lokalsamhället.

Igår eftermiddag patrullerade därför områdespolisen tillsammans med polisrytteriet, polisens kontaktcenter, räddningstjänstens brandinstruktörer, Framtid Stockholms ungdomsjour, Stockholms stads ambulerande ordningsvakter samt Rinkeby-Kistas fältassistenter, familjerådgivare och medborgarvärdar tillsammans i Rinkeby.

– Vi befann oss över stora delar av Rinkeby, men hade extra fokus på centrum, parker, skolgårdar med mera där människor rör sig och vistas. Det var väldigt uppskattat, och Rinkeby uppfattades under insatsen som väldigt tryggt och trevligt, säger Martin Marmgren, gruppchef för områdespolisen i Järva, och fortsätter:

– Vi besökte ett antal affärsidkare, var inne på ungdomsgården, transporterade bort bilar som stod hindrande för räddningstjänsten - till förbipasserandes jubel - och pratade med ett stort antal medborgare,

Polisen kommer tillsammans med ett antal samverkanspartners fortsätta att genomföra ett antal relations- och trygghetsskapande insatser liknande den igår.