Trygghetsskapande insats i Halmstad centrum

Två poliser fotpatrullerar

Bild: Lars Hedelin

Vid en insats i Halmstad centrum under eftermiddagen och kvällen den 14 december delades 81 ordningsboter ut. De flesta för brister på fordon och cyklar men det rapporterades också ett brott mot knivlagen.

Syftet med insatsen var framför allt att skapa trygghet och möta medborgare och butikspersonal för att få en bild över vilken problematik som finns i centrum en vardagskväll.

– Det finns en viss problematik i Halmstad centrum och för oss är det viktigt att synas men också att få en bild av hur det ser ut och hur medborgarna upplever centrummiljön. Detta hjälper oss och andra myndigheter att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande framöver, säger Mikael Höglin som var insatschef.

Bälten och mobiltelefoner

Fokus under insatsen var ordningsstörningar och problem i trafiken. Bland annat rapporterades femton fordonsbrister, tre hastighetsöverträdelser och två bilbälten under insatsen.

– De fordonsbrister som rapporterades handlade övervägande om oskattade fordon. Även de som pratat i mobiltelefon under färd ingår i statistiken för fordonsbrister. Detta är förbjudet och så klart en trafiksäkerhetsfråga, säger Mikael Höglin.

Brister på cyklar

Under insatsen kontrollerades också säkerheten på cyklar och 59 ordningsboter delades ut för brister med cykelljus.

– Det vi kunde se är att det slarvas mycket med belysning på cyklar. De som rapporterades var ofta medvetna om att de inte hade lagenlig belysning så det är bra om alla som cyklar i mörker ser över sin cykel så att den är säker, säger Mikael Höglin som ledde insatsen.

Under insatsen var det nolltolerans mot brott. Bland annat rapporterades också fem ringa narkotikabrott, ett häleri och en offentlig urinering. Eftersom insatsen var myndighetsgemensam gjordes även fyra arbetsplatskontroller och två kontroller av fordon. Sex personer avvisades från centrum enligt polislagen paragraf 13 som innebär att personen stör den allmänna ordningen eller är en fara för den.

På Transportstyrelsen.se kan du läsa om vad du behöver ha på din cykel för att köra och vilka regler som gäller.