Utredningsarbete med region Bergslagen i spetsen ledde till unik hovrättsdom

För första gången i det svenska rättsväsendet har en dom meddelats om synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor i ett överklagat avgörande i Svea Hovrätt 19/11. Polisutredningen leddes av personal från Bergslagen.

Det var den 4 februari i år som polisen i Örebro anträffade dynamit i ett stuprör i bostadsområdet Norrby och senare anträffade ytterligare sprängmedel i ett fordon och skogsparti.

4 män greps i samband med händelsen varav 2 åtalades och sedan dömdes. En man i 20-årsåldern dömdes för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor med 1 år och 6 månaders fängelsestraff som följd. Den andra dömda var en man i 30-årsåldern som dömdes för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse med ett 3-årigt fängelsestraff som följd.

Den fortsatta utredningen leddes av polispersonal från region Bergslagen med huvudsaklig bas i Stockholm där man spårade sprängmedlet till det företag som saluför dessa explosiva ämnen. Via spårningen fick man reda på att företaget hade levererat varorna till ett sprängbolag i Stockholmstrakten vars leverans skedde i januari 2019, samt vem det var som hade kvitterat ut dynamiten och sprängkapslarna – en man i 25-årsåldern som arbetade som sprängarbas på företaget vid den tiden.

 – Sprängarbasen blev nu intressant i vår utredning. Det var en person i 25-årsåldern med adress i södra delarna av Stockholm. I samråd med vår Örebroåklagare Anna-Maria Larsson beslutades den 24 mars att inleda hemliga tvångsmedel gällande avlyssning mot sprängarbasen, säger Jonny Thomann, utredningsledare i ärendet.

I april i år kontaktades mannen och delgavs misstanke om grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Utredare från Bergslagen förhörde mannen i Sollefteå där det framkom att han hade kvitterat ut dynamiten men inte hade kännedom om hur den hade hamnat i Örebro så långt efter.

– Det blev då fart på avlyssningen och det avslöjades att han hade bott på en adress i södra delarna av Stockholm. Vi förstod ganska omgående att den adressen var intressant. Något senare kunde vi finna adressen via ett telefonnummer. Nu hade vi brottsforum på ytterligare ort, säger Jonny Thomann.

I april genomfördes en husrannsakan i sprängarbasens före detta bostad med närvaro av personal från Bergslagen och tekniker från Stockholm. Husrannsakan gav resultat då man fann ca 7 kilo dynamit och 17 sprängkapslar. Dessa kunde spåras till olika företag som sprängaren arbetat hos. Det visade sig även att det i huset före husrannsakan funnits ca 80 kilo dynamit och ca 200 sprängpatroner. Denna mängd var hämtad av ett sprängföretag på uppdrag av husägaren som upptäckte dynamiten vid ett besök i fastigheten. Med hjälp av teknikerna från Stockholm kunde delar av partiet tas i beslag - ca 43 kilo dynamit.

Ärendet fördes sedan över till Åklagarkammaren i Södertörn.

Under tiden fortgick utredningen och utredningsledaren och förhörsledarna från Bergslagen utredde nu ärendet som synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Den 24 augusti år redovisades 1500 sidor i ärendet till åklagare. Åtalet var synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Rättegången bedrevs i Södertörns tingsrätt där domen blev 3 år för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Ärendet överklagades till hovrätten med inriktning på synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt under alla förhållanden döma till ett längre straff än vad tingsrätten hade beslutat Ärendet kompletterades angående farligheten och hur fort man kan agera för att detonera sprängämnen. Den slutgiltiga domen, som av hovrätten meddelades 19 november, blev synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor med ett 4-årigt fängelsestraff för den 25-årige mannen.

Domen är ett resultat av ett gott utredningssamarbete mellan flera polisregioner, polisenheter och andra svenska myndigheter.