Drygt 150 företag kontrollerade i gemensam insats

Polisanställda vid byggarbetsplats.

Polisen är en av åtta myndigheter som ska ta fram gemensamma kontrollmetoder för att motverka fusk och brottslighet i arbetslivet. Under perioden 27 januari – 9 februari besöktes eller kontrollerades drygt 150 företag i gemensamma kontroller.

– Varje myndighet deltar i kontrollerna inom ramen för sitt uppdrag. För polisens del innebär det i första hand att kontrollera att de som arbetar på en arbetsplats har rätt att arbeta i Sverige, säger Johan Winberg som är polisens representant i uppdragets samordningsgrupp.

De nu genomförda insatsveckorna inriktade sig framförallt på kontroller av företag inom butik, byggbransch, restaurangnäring, bilvård och skönhet. Sammanlagt kontrollerade polisen 640 personer vid drygt 150 företag. Av dem saknade 17 rätt till arbete och 13 av dessa greps eller omhändertogs.

– Målet när vi genomför de här kontrollerna är att motverka oseriösa arbetsgivare som utnyttjar utsatta människor för att vinna konkurrensfördelar. Verktyget vi använder oss av i det arbetet är utlänningslagen som ger polisen rätt att utfärda särskilda avgifter mot arbetsgivare som har anställda som inte har rätt att arbeta i Sverige. När det gäller personerna som vi kontrollerar är det lika viktigt att identifiera eventuella offer för människohandel som att omhänderta och avvisa dem som vistas här utan tillstånd, säger Johan Winberg.

Av de totalt 640 personer som polisen kontrollerade under de två insatsveckorna var de flesta inom byggbranschen. Där kontrollerades 396 personer varav 4 saknade rätt att arbeta i Sverige och 3 av dessa omhändertogs. Störst andel personer som saknade rätt att arbeta i Sverige återfanns inom bilvård, hela 9 av 31 kontrollerade personer. 6 av dessa greps eller omhändertogs.

– Det är lite överraskande att så många som nästan en tredjedel av de som kontrollerades inom bilvård saknade rätt att arbeta i Sverige. Nu får vi analysera resultatet och se hur vi arbetar vidare, både tillsammans med de andra myndigheterna och i våra egna kontroller, säger Johan Winberg.

Butik Bygg Rest. Skönvård Bilvård Totalt
Antal kontrollerade personer 10 396 175 28 31 640
Antal som saknar rätt till arbete 0 4 3 1 9 17
Antal omhändertagna/gripna 0 3 4 0 6 13

Samtliga siffror i texten är hämtade från Arbetsmiljöverkets sammanställning.

Så arbetar polisen mot fusk i arbetslivet

Myndigheterna i samverkansuppdraget

De myndigheter som deltar i myndighetssamverkan mot brott i arbetslivet är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet.

Arbetsmiljöverket om farlig arbetsmiljö och illegal arbetskraft i flera branscher

Mer om uppdraget på Arbetsmiljöverkets webbplats