Trafikvecka: Extra kontroller av yrkestrafik

Tung trafik, kontroll

Polismyndighetens trafiksäkerhetsarbete ska bidra till att minska antalet döda och allvarligt skadade i vägtrafikmiljön i enlighet med nollvisionen.

Polisen genomför en nationell trafikvecka mellan den 10 och 16 februari. Fokus ligger på att kontrollera den tunga trafiken.

– Vi vill bland annat upptäcka de som kör för länge utan paus eftersom förare som inte får den vila de ska ha är en säkerhetsrisk i trafiken, säger Erling Andersson, poliskommissarie på Utvecklingscentrum Mitt.

Polismyndighetens trafiksäkerhetsarbete ska bidra till att minska antalet döda och allvarligt skadade i vägtrafikmiljön i enlighet med nollvisionen. Syftet med trafikveckan är därför även att upptäcka bristfälliga fordon. Kontroll av fordons skick och förares kör- och vilotider samt hastighet är prioriterade områden.

– Det är viktigt att yrkesförarna är noggranna med kör- och vilotider för trafiksäkerheten. Men även transportköparna har en viktig roll. De kan till exempel bidra till ökad hastighetsefterlevnad genom att ställa krav i upphandlingar och beställningar av transporter så att förutsättningarna finns att köra säkert. Trafikverket arbetar tillsammans med olika samhällsaktörer för hållbara hastigheter, säger Maria Krafft, måldirektör Trafikverket.

Extra fokus på cabotage och flygande inspektion

Extra stort fokus kommer att läggas på cabotage. Cabotage innebär att utländska transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land. Polismyndigheten har ett tydligt uppdrag att öka kontrollverksamheten inom detta område.

– I regleringsbrevet för Polismyndigheten finns särskilda åtaganden just gällande så kallade cabotagekontroller och flygande inspektion, säger Erling Andersson. Avseende cabotage har myndigheten därför genomfört en omfattande utbildningsinsats i ämnet. Det passar väldigt bra att göra intensiva insatser under vecka 7 när vi ändå har fokus på den tunga nyttotrafiken.

– Vi välkomnar polisens fortsatta fokus på cabotage. Cabotagetransporter som inte följer reglerna undergräver förutsättningarna för rättvisa villkor inom åkerinäringen, säger Petra Mejtoft, sektionschef på Transportstyrelsen.

Trafikveckan med fokus på yrkestrafik är en av många trafiksäkerhetsveckor som polisen genomför varje år. Under de andra veckorna ligger fokus på bland annat hastighet, nykterhet och brott på väg.

Fakta om cabotage

  • Cabotage innebär att utländska transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land.
  • Bryter företaget mot regelverket, handlar det om olaga cabotage och innebär i normalfallet en sanktionsavgift.
  • Det fastställda beloppet för sanktionsavgiften är 40 000 kronor.