Flera personer åtalas för grovt narkotikabrott och penningtvätt

Totalt nio personer åtalas idag vid Göteborgs tingsrätt misstänkta för bland annat grovt narkotikabrott. Fallet är ytterligare ett exempel på den gränsöverskridande organiserade brottsligheten.

I september förra året lämnar en bil med en person Malmö för att transportera narkotika till Uppsala. Ytterligare en följebil med två personer är med under färden. Polisens spanare följer transporten. I höjd med Vaggeryd fattar föraren i bilen misstankar om att polisen är efter honom och tömmer först en brandsläckare ut genom fönstret i ett försök att förvilla polisen, innan han sedan kastar ut narkotika. Han grips sedan vid en sjö. Personerna i följebilen stoppas längs E4:an och grips också.

– Detta var bara en i raden av flera transporter med ungefär samma modus. Vi grep tidigare en person i Mjölby. Vi har kunnat bedriva ett bra spaning- och utredningsarbete, som nu landat i åtal mot ett flertal personer, säger Pether Lundin gruppchef på spaningssektionen i polisområde Storgöteborg.

Fallet har förgreningar till Malmö, där tre huvudmän har organiserat transporterna. Det har skett med bil mellan olika städer, men också via tåg. Det är ytterligare ett exempel på hur den grovt organiserade brottligheten har sina förgreningar över hela landet. Totalt har polisen i det aktuella fallet beslagtagit 5,5 kilo narkotika och idag åtalas totalt nio inblandade personer mellan 20 och 36 år, misstänkta för grovt narkotikabrott. Tre av personerna åtalas också för grovt penningtvättsbrott.

– Narkotika är en av grundbultarna i den organiserade brottsligheten och inte sällan en bakomliggande orsak till många av de skjutningar och sprängningar som sker idag. En bra samverkan internt, såväl som med andra är en nyckelfaktor i vårt arbete. Det är genom bra lagarbete vi kan minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället, säger Pether Lundin.

Fakta

Det här arbetet är en del av polisens nationella särskilda händelse Rimfrost mot den brottslighet där kriminella konflikter bedrivs med skjutvapen och explosiva ämnen som vapen.

Målet för den särskilda händelsen är att:

  • minska skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer
  • reducera antalet personer i kriminella nätverk genom lagföring och avhopparverksamhet
  • öka beslagen av vapen och sprängämnen
  • öka tryggheten hos allmänheten

Den särskilda händelsen inleddes den 10 november och är inledningsvis beslutad för 6 månader.