Förbättrad arbetsmiljö med kroppsburna kameror

Poliser med kroppsburna kameror utsätts för färre trakasserier och angrepp med tillhyggen, visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Enligt Brå:s utvärdering har antalet trakasserier mot poliser, samt sexuella trakasserier mot poliser som är kvinnor minskat vid användning av kroppsburna kameror. Även angrepp mot poliser med tillhyggen som sten, laser och bangers har minskat.

– Fler poliser som har använt kroppsburna kameror har angett att de känner en ökad känsla av trygghet. Att förbättra arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst, samt förbättra bevisläget för våld och hot mot polis har varit syftet med initiativet av kroppsburna kameror, säger Pia Glenvik, projektledare för kameraprojektet.

Enligt Brå har användningen av de kroppsburna kamerorna gett positiva effekter, men menar att ännu fler effekter kan uppnås med fortsatt utvecklingsarbete.

– Pilotverksamheten pågår fortfarande och vi genomför flera åtgärder för att förbättra användningen av de kroppsburna kamerorna, som exempelvis framtagande av metodstöd och riktlinjer. En plan för ett möjligt nationellt införande har också tagits fram, säger Pia Glenvik.

Vid ett eventuellt beslut om införande kommer implementering av de kroppsburna kamerorna ske tidigast under andra halvan av 2020.

Brå har i sin utvärdering utgått från användandet av kroppsburna kameror i region Stockholm inom ramen för initiativ Mareld. Pilotverksamheten kring de kroppsburna kamerorna inleddes under våren 2018 i regionerna Stockholm, Väst och Syd.

Brå:s rapport