Gränsöverskridande polissamarbete med finsk polis

Svensk polis har tillsammans med finsk polis genomfört en gemensam insats mot narkotika i Haparanda och i området kring landsgränsen, inom ramen för en överenskommelse som möjliggör operativt arbete på båda sidor av gränsen.

Rikspolischef Anders Thornberg träffade Finlands rikspolischef Seppo Kolehmainen i Haparanda med anledning av det pågående gränsöverskridande samarbetet med Finland.

I samband med mötet deltog de i en gemensam insats mot narkotika, som bland annat resulterade i flera beslag på både den svenska och finska sidan av landsgränsen. Insatsen innebar också utbyten av erfarenheter, information och arbetssätt för att förbättra brottsbekämpningen ytterligare i området.

Den gemensamma insatsen har möjliggjorts genom en överenskommelse som grundar sig i det så kallade Prümrådsbeslutet, som ger förutsättningar för operativt internationellt polissamarbete på båda sidorna av landsgränsen.

– Ett starkt polissamarbete med våra grannländer är en förutsättning för att vi ska kunna bekämpa kriminaliteten i området på ett bättre sätt. När vi arbetar tillsammans får vi en mer heltäckande lägesbild och större möjligheter att ingripa, eftersom vi använder resurser från båda sidor av gränsen, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Gränsöverskidande polissamarbete med andra länder är avgörande för bekämpningen av organiserad brottslighet, som exempelvis narkotika, människohandel, inbrott eller stölder.

Liknande insatser har även genomförts under 2018 och 2019, och de är en del av pågående medborgardialoger och medborgarlöften om arbete mot narkotika och ökad polisiär närvaro i polisregion Nord.