Kamerabevakning i Krylbo fortsätter

I november beslutade Polismyndigheten om tillfällig kamerabevakning i ett område i Krylbo. Nu har polisen tagit beslutet att fortsätta med detta tills vidare.

Beslutet rör de två kameror som sattes upp i anslutning till Mossparken i Krylbo den 21 november och precis som tidigare grundas beslutet på risken för allvarlig brottslighet. Syftet är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet samt utreda och lagföra brott.

Sedan 1 januari 2020 behöver inte Polismyndigheten längre tillstånd för kamerabevakning enligt en ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200). På grund av det kan nu polisen fortsätta med kamerabevakningen i Krylbo till dess att det inte längre behövs.

– Arbetet med att öka tryggheten och minska brottsligheten är ett långsiktigt mål och kamerabevakningen är en del av detta arbete. Därför är det viktigt att vi fortsätter med bevakningen, säger Thomas Nordström, kommunpolis i Avesta.

Kamerövervakningen blir ett komplement till det brottsförebyggande arbetet i området. Sedan hösten 2019 jobbar två områdespoliser heltid i Krylbo i ett projekt som heter ”Trygga Krylbo”. Syftet med projektet är att samverka tätt med kommun, fastighetsägare och andra lokala aktörer för att på sikt öka tryggheten och minska brottsligheten i området.

Polisen värnar allmänhetens integritet och bedriver endast kamerabevakning där det finns ett konkret behov och är en ändamålsenlig metod i polisens uppdrag. Kameraanvändningen regleras av omfattande restriktioner. Till exempel kommer endast behöriga att få tillgång till bildmaterial som också raderas efter viss tid. Kamerorna blir utrustade med ett filter, så kallad maskning, som gör att de inte filmar in i bostäder. På platser där kamerabevakning sker kommer det att finnas skyltar för att upplysa om detta. Bildmaterialet sparas i två månader eller längre om det behöver användas i någon annan av polisens verksamheter, till exempel i en pågående förundersökning.

Kontaktperson för media:

Thomas Nordström, kommunpolis i Avesta

010- 567 1885.