Kamerabevakning i Oxhagen

Kamerabevakning

Polisregion Bergslagen utökar kamerabevakning till fler platser i Örebro. I bostadsområdet Oxhagen uppförs nu kameror som ytterligare ett hjälpmedel för polisen att förebygga brott och öka tryggheten.

- Oxhagen har de senaste åren haft flera ordningstörningar och allvarliga brott. Utvecklingen i Oxhagen har den senaste tiden varit positiv och många verksamheter har bidragit till att öka tryggheten i området. Fortfarande är bostadsområdet bedömt som ett riskområde av polismyndigheten och det finns flera problembilder kvar i området. Ett exempel är droghantering på allmänna platser i området som för med sig annan brottslighet och påverkar tryggheten, säger Tomas Ammer, kommunpolis i lokalpolisområde Örebro.

Tidigare i Vivalla och Järntorget
Den fortsatta utbyggnaden av kamerabevakning i Örebro med Oxhagen blir ett naturligt steg efter att kamerabevakning införts i Vivalla och vid Järntorget.

Kamerorna är främst placerade för att täcka centrala delar i Oxhagen där många människor trafikerar och verksamheter finns.

Polisen ser att kamerabevakning är ett effektivt hjälpmedel i sin brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet. Syftet är att förebygga brott, öka tryggheten och förmågan att utreda brott. Kamerabevakning är ett komplement till andra åtgärder som genomförs och ska inte ersätta den fysiska polisnärvaron i området.

Fakta om polisens kamerabevakning

Polisen värnar allmänhetens integritet och bedriver endast kamerabevakning där det finns ett konkret behov och är en ändamålsenlig metod i polisens uppdrag.

Kameraanvändningen regleras av omfattande restriktioner, exempelvis har endast behöriga tillgång till bildmaterial som också raderas efter viss tid. Kamerorna är utrustade med ett filter, så kallad maskning, som gör att de inte filmar in i bostäder.

På platser där kamerabevakning sker finns skyltar för att upplysa om detta. Polisen har både möjlighet att se i realtid från kamerorna och inspelat material.