Lättare lagföra sprängningar med LBE som alternativ

Att bevisa förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse kan vara svårt. I stället kan LBE, Lag om brandfarliga och explosiva varor, tillämpas för att få gärningspersonerna fällda för brott.

Ett av målen när Operation Rimfrost startade var att minska antalet skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer. Ofta används brottsrubriceringen allmänfarlig ödeläggelse när sprängningar utreds eller explosiva varor påträffas. Johan Gustafson som arbetar med vapenfrågor på polisens utvecklingscenter i Stockholm ser möjligheten att använda fler brottsrubriceringar för att göra det lättare att få gärningspersonerna fällda för brotten.

– Det är svårt att bevisa förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Vid grovt brott mot lagen brandfarliga och explosiva varor, LBE, räcker det att bevisa att personen hanterat varan och att motivera att brottet är grovt, säger Johan Gustafson.

Minimistraffet för grovt brott mot LBE är två års fängelse medan praxis visar att förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse ofta resulterar i ett frikännande. För att öka möjligheten att gärningspersonerna blir dömda rekommenderar Johan Gustafson att förundersökningen och åtalet gäller både grovt brott mot LBE och förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.

– Då kan en friande dom för det ena brottet ändå medföra att personen blir dömd för det andra, avslutar Johan Gustafson.