Många frågor om ungdomsrån när polisen höll frågestund

Poliser från region Stockholm som svarade på frågor i sociala media om personrån mot unga.

Poliser från region Stockholm som svarade på frågor i sociala media om personrån mot unga. Över 400 frågor ställdes. Bild: Polisen

Hur arbetar polisen med personrån mot unga av unga? Varför är det så viktigt att snabbt anmäla? Det var några av frågorna som lyftes när polisen bjöd in till frågestund i sociala media onsdag den 26 februari.

– Att bli utsatt för rån är något som rubbar människors trygghet, det är allvarligt när unga människor känner att de begränsar sig i sin vardag. Det gäller att anmäla och att stötta de som anmäler. För att komma tillrätta med ungdomsrån måste hela samhället bidra, säger områdespolisen Petra Ryding.

Över 400 frågor/kommentarer blev resultatet efter frågestunden på Facebook om personrån mot unga. Frågorna gällde vad man kan göra för att skydda sig, hur polisen arbetar mot ungdomsrån, hur lagstiftningen fungerar, synen på föräldrars ansvar bland mycket annat.

De som svarade på frågor är områdespoliser och ungdomsutredare från polisen i region Stockholm. Områdespoliser arbetar brottsförebyggande ute i lokalsamhället och har bland annat i uppdrag att både göra sig kända och känna till sitt område. 

Frågestunden är en del i det brottsförebyggande arbetet som polisen gör när det gäller personrån mot unga. Några av budskapen var att det är viktigt att snabbt larma polisen om man blir utsatt samt vikten av att stötta varandra i att både anmäla och vittna.