Polisen letar tusentals försvunna varje år

Polisen letar efter försvunnen person

Polisen letar efter försvunnen person Bild: Polisen

Svensk polis hanterar dagligen ärenden med försvunna personer. Under förra året uppgick antalet till drygt 27 000 i hela landet.

När en person anmäls försvunnen hos polisen görs omedelbart en bedömning som styr det fortsatta arbetet. Om bedömningen är att den försvunna personen svävar i livsfara eller löper allvarlig risk när det gäller hälsan kommer ärendet att klassas som högprioriterat. Då startar ett intensivt arbete med informationsinhämtning parallellt med att poliser letar i närområdet där personen mest sannolikt kan vara, alternativt setts senast.

Så fort det är möjligt börjar sökandet längs så kallade ledstänger, det vill säga vägar, stigar och andra naturliga vägar i närheten.

- Vi hittar var tredje person på eller i omedelbar anslutning till ledstänger, säger Anders Leicht, vid polisens kompetensenhet.

Under år 2019 blev cirka 9 500 ärenden högprioriterade. Av dem bestod omkring 3 000 av ärenden med försvunna personer som befarades ta sina liv.

Vid högprioriterade ärenden kan polisen inleda en räddningsinsats enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO. I fjol inleddes totalt 410 stycken.

När det gäller räddningsinsatser enligt LSO så är den genomsnittliga tiden för dem, från att ärendet kommer till polisen till att det avslutas genom att personen återfinns, cirka tio timmar. Totalt avslutas omkring 75 procent inom sex timmar efter att händelsen har kommit till polisens kännedom. Efter ett dygn kvarstår cirka 4 procent, vilka är ärenden som oftast kan ta några dygn innan de avslutas.

Totalt hittas 97 procent när en räddningsinsats enligt LSO sätts in. Återstående 3 procent hittas så småningom, men enstaka personer förblir dock troligen försvunna för gott.

En nyckel i arbetet med att hitta försvunna personer är tiden. Nästan 30 procent av de som hittas vid räddningsinsatserna befinner sig i ett nedsatt allmäntillstånd. Därför vill Anders Leicht uppmana att den som är orolig för en försvunnen person ska kontakta polisen direkt.

- Ring polisen och låt vår erfarna personal avgöra hur det ska hanteras. Förlorad tid kan aldrig hämtas igen, säger han.

Antal ärenden gällande försvunna personer i Sverige

2019 2018 2017
24 362 22 284

21 502

Antal högprioriterade ärenden gällande försvunna personer i Sverige

2019 2018 2017
6 457 6 271

6 403

Antal ärenden i Sverige  med försvunna personer som också befaras ta sina liv

År 2019 - cirka 3000


Så arbetar polisen med försvunna personer