Polisen samarbetar med hotell- och restaurangbranschen för en knarkfri framtid

I en studie bland 1 400 klubbesökare i Stockholm uppgav 59 procent att de använt narkotika det senaste året. Nu görs gemensamma åtgärder för att bromsa utvecklingen.

– Nu behöver vi ta krafttag mot knarket. Krogmiljön är en arena som behöver prioriteras. I Stockholm city kommer polisen tillsammans med branschen att genomföra en rad åtgärder. Krog 2022 är Stockholm citys nya satsning, vi vill komma åt kriminella nätverk, våldsbrott och narkotikaförsäljning i Stockholms nöjesmiljöer, säger Anette Haag, kommenderingschef för Krog 2022 hos Polisen.

I en genomförd studie bland 1 400 klubbesökare, i åldern 18 till 35, uppgav 59 procent att de använt narkotika det senaste året. Många rapporterar dessutom om flera negativa konsekvenser i samband med narkotikaanvändandet. Nu går hotellen Clarion Hotel Sign och Scandic Hotels i Stockholm tillsammans med Stureplansgruppen ihop för en knarkfri besöksnäring.

Det är de tre aktörerna Clarion Hotel Sign, Stureplansgruppen och Scandic Hotels i Stockholm som i ett första steg samarbetar för att aktivt vända den alarmerande trenden tillsammans med nätverket Krogar mot Knark. Målet är att skapa en knarkfri miljö i svensk besöksnäring.

– Att vi på Clarion arbetar för en knarkfri miljö på våra hotell är något vi gjort i flera år, men tillsammans med Krogar mot Knark och ett tätare samarbete med polisen samt andra aktörer på Stockholmsmarknaden kan vi nu tydliggöra vårt ställningstagande i frågan, säger Henrik Berghult, VD på Clarion Hotel Sign.

Den ökande narkotikaanvändningen bland unga vuxna är ett växande samhällsproblem och branschen behöver – tillsammans med STAD och Polisen – gemensamt ta ansvar och verka för att bromsa utvecklingen. Initiativet är viktigt av flera anledningar; användning av narkotika på restauranger, hotell och konserter skapar en otrygg miljö för både gäster och medarbetare.

– Det är mycket oroande att narkotikaanvändandet är så högt bland deltagarna i den här studien. Vi har aldrig tidigare sett så höga nivåer bland unga vuxna. Nästan tre av fyra uppger att de har använt narkotika någon gång och hela tre av fem har använt narkotika senaste året, säger Johanna Gripenberg, chef och forskare på STAD.

Krogar mot Knark är en beprövad metod som visat på minskad förekomst av narkotika i krogmiljön. Grundkomponenter i metoden är samverkan, effektiv tillsyn och utbildning.

Ett första steg är nu att lansera Krogar Mot Knark webbutbildning där branschen kan utbilda sin personal i frågan för att på så vis, tillsammans med polisen och STAD, arbeta narkotikaförebyggande i den dagliga driften.

– Vi tycker att det är oerhört viktigt att arbeta narkotikaförebyggande och vi vill självklart göra vad vi kan för att hjälpa till. I ett första led går vi in med 300 000 kronor för att finansiera en webbutbildning för de kroganställda som arbetar på krogar som är med i Krogar mot Knark, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholm.

För ytterligare information

Anette Haag, Polisen region Stockholm, 010 564 05 55

Johanna Gripenberg, sektionschef STAD , 070 484 88 64

Nasim Caspillo, samordnare Krogar mot Knark STAD, 072 236 28 07

Erika Larsson, Pressekreterare Liberalerna, Stockholms stad, 076 122 98 74

Joakim Elveroth, distriktsdirektör Scandic Hotels, 070 973 57 90

Henrik Berghult, VD Clarion Hotel Sign, 070 621 81 90

Linda Nordlund, marknadschef Stureplansgruppen, 070 438 84 84