Polisen summerar 2019

Bild från Årsredovisningen 2019

Bild: Polismyndigheten

Polisens årsredovisning har lämnats in till regeringen. Den visar att polisen har fler anställda än någonsin och befinner sig i en expansiv tillväxtfas. Samtidigt är den grova brottsligheten med dödsskjutningar och sprängdåd en fortsatt stor utmaning.

–  Trots en ansträngd situation, med ett intensivt arbete mot skjutningar och sprängdåd, syns en fortsatt försiktig positiv utveckling av brottsuppklaringen, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka

Under året har det gjorts stora satsningar mot den grova brottslighet som skapar otrygghet i hela samhället. I november beslutades att arbetet mot den grova brottsligheten ska ledas genom en nationell särskild händelse, Rimfrost. Det var ett ovanligt men nödvändigt beslut för att kraftsamla arbetet.

Brottsutvecklingen visar de stora resursbehov som finns i verksamheten. Genom resurstillskotten har polisen kunnat anställa ytterligare 1 389 medarbetare under året. Vid utgången av 2019 fanns 31 728 anställda i verksamheten. Det är fler än någonsin både i absoluta tal och per 100 000 invånare. Hittills har tillväxten mest bestått av civilanställda. Under kommande år tillförs betydligt fler poliser.

En viktig satsning under året var beslutet att anställa 350 fler medarbetare som arbetar mot brott mot särskilt utsatta brottsoffer, där våldtäkter, brott i nära relationer och sexual- och våldsbrott mot barn ingår. Samtidigt som polisen levererar fler ärenden till åklagare inom detta område växer antalet öppna ärenden. Det visar behovet av fler utredare mot denna grova brottslighet. Ett intensivt arbete pågår även för att förbättra arbetsmetoderna inom området.

Under året har polisen fortsatt utvecklingsarbetet inom forensiska området, byggt ut försöksverksamheten ”snabbare lagföring” och fortsatt att förbättra IT-stödet för de som utreder brott.

Till polisens årsredovisning 2019

Lite siffror från årsredovisningen

  • Den anmälda brottsligheten (inkomna ärenden och anmälda brott) har varit relativt konstant under de senaste åren. Under 2019 inkom drygt 1 263 358 ärenden till polisen.

  • Under 2019 inkom 1,2 miljoner interna och externa samtal till Polisens kontaktcenter (PKC).

  • Andelen som uppger ett stort förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete har ökat med 10 procentenheter – från 42 till 52 procent.

  • Efter att under lång tid ökat minskade bedrägeribrotten med 3 procent under 2019. Kortbedrägerier är fortsatt den vanligaste bedrägeritypen och står för nästan hälften av alla anmälda bedrägeribrott.

  • Enligt preliminär statistik från Transportstyrelsen minskade antalet döda i trafiken mycket kraftigt under 2019 jämfört med 2018 (- 101 personer). Antalet omkomna 2019 var det lägsta sedan mätningarna började.