Polisinsats på skolor i Västerås

  • Polishund genomför narkotikasök på gymnasieskola i Västerås.
    Polishund genomför narkotikasök på gymnasieskola i Västerås. Bild: Polisen
  • Cannabis som hittades på en gymnasieskola ovanpå innertaket på en toalett.
    Cannabis som hittades på en gymnasieskola ovanpå innertaket på en toalett. Bild: Polisen
1/2

Under fredagen genomförde lokalpolisområde Västerås en insats på flera skolor runtom i Västerås. Polisinsatschefen Mats Gylling beskriver nedan varför och hur insatsen genomfördes.

Hur genomfördes insatsen?
– Insatsen genomfördes med uniformerade och civilklädda poliser samt hund på olika gymnasieskolor i Västerås. Bland annat har vi sökt efter narkotika i allmänna utrymmen, men vi var också på plats för att föra en dialog med personal och ungdomar på skolan. Att bygga relationer med främst ungdomarna är en viktig del av vårt uppdrag, många uppskattar vår närvaro på skolorna.

I vilket syfte görs den här typen av insatser?
– Skolorna ska vara en trygg plats för personal, ungdomar och föräldrar. Skolorna är inte en plats för narkotika och annan kriminalitet vilket vi försöker säkra genom bland annat den här typen av insatser. 

– I de fall vi upptäcker brottslighet så försöker vi i ett tidigt skede identifiera den eller de som kan misstänkas. Förebyggande och tidiga insatser kan vara avgörande för en ungdom som exempelvis hanterar och/eller säljer narkotika. De ungdomar som hanterar narkotika befinner sig dessutom i riskzon för nyrekrytering in i kriminella nätverk. Arbetet med ungdomarna som ligger i riskzonen sker i ett nära samarbete med socialtjänst och deras vårdnadshavare.

Varför kommuniceras det om det här nu?
– Vi behöver sprida allmän kännedom om våra insatser på skolorna så att fler blir medvetna om vårt arbete. Det blir lätt spekulationer när det är mycket poliser på en skola, men i vissa fall är det inte mer dramatiskt än att vi pratar med ungdomar och söker av utrymmen.  

– Den här gången medverkade också fler poliser i insatsen än tidigare, vilket kan ha lett till att fler har uppmärksammat vår närvaro på skolorna. Att vi är fler poliser som arbetar i insatser riktade mot ungdomar ligger i linje med den offensiva satsning som görs i lokalpolisområdet för att motverka nyrekrytering av ungdomar i kriminella miljöer.   

Varför berättar ni inte om vilka skolor ni har varit på under insatsen?
– Vi upplever inte att det bara är en specifik skola som har problem med kriminalitet. Problemen med kriminalitet är i ständig rörelse och mer kopplad till olika individer. Skriver vi ut vilken skola vi har varit på är det lätt för andra att uppfatta att just den skolan har stora problem med kriminalitet vilket inte stämmer.

– Vi har besökt skolorna i Västerås många gånger och resultatet har ofta blivit att vi inte har upptäckt något kopplat till kriminalitet, vilket vi ser som ett positivt resultat. Vi är inte heller på skolorna för att söka narkotika varje gång, våra mer rutinmässiga besök går ut på att skapa en god relation med ungdomarna.

Vad blev resultatet av dagens insats?
– Vi har beslagtagit en mindre mängd narkotika och en yngre man är misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk och innehav, efter att vi hittade narkotika i ett elevskåp. Vi har också pratat med många ungdomar och sökt av flera utrymmen på skolorna.

– Fler insatser på skolorna i Västerås kommer genomföras framöver, avslutar Mats Gylling.