Operation Rimfrost – stärker nu upp även i Uppsala

Polisen gör en resursförflyttning till Uppsala inom den nationella särskilda händelsen Rimfrost, samtidigt som arbetet att förstärka region Syd pågår. Den nationella särskilda händelsen avslutas i juni, metod och arbete övergår i ordinarie verksamheten.

Bedömningen av hur Polismyndigheten fördelar resursförstärkningen inom operation Rimfrost görs utifrån regionala lägesbilder. Arbetet med resursförflyttningen inom Rimfrost till Uppsala påbörjas nu, och välkomnas i polisregion Mitt.

Vi är väldigt nöjda med att Rimfrost nu kommer till Uppsala, det är viktigt för medborgarna när det gäller tryggheten, men även för våra poliser som varje dag arbetar mot de kriminella som skjuter och spränger, säger Jale Poljarevius, kommenderingschef i region Mitt.

Förstärkningen till Uppsala görs parallellt med det sedan i november pågående arbetet i Region Syd.

Rimfrost har gjort det möjligt för oss att intensifiera vårt arbete med förstärkning och stöttning från hela landet. Nu håller vi uppe trycket, men att arbeta mot den grova kriminaliteten är ett långsiktigt arbete som kommer att ta tid. Det finns inga kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem. Tack vare Rimfrost har vi kunnat utveckla våra metoder och vårt arbete, vilket vi kommer att dra stor nytta av även framöver, säger Mattias Sigfridsson, chef för polisområde Malmö.

Övergripande arbetar Polismyndigheten som en myndighet, både i linjen och i särskilda händelser, mot de kriminella konflikter som bedrivs med skjutvapen och sprängningar.  Arbetet är nära sammanlänkat, vilket därmed säkrar en långsiktighet i arbetet.

I operation Rimfrost har vi arbetat med en metod, som inneburit förstärkning av det redan pågående arbetet mot sprängningar och skjutningar. Det tillfälliga ledningssystemet som en nationell särskild händelse innebär, kommer att övergå i vår ordinarie linjeverksamhet juni, säger nationell kommenderingschef Stefan Hector.