Rekordstort åtal om grovt artskyddsbrott

Havsörn

I förra veckan väcktes ett rekordstort åtal för artskyddsbrott där en enskild person utan tillstånd sålt sådana arter som är skyddade enligt internationella regler. Utredningen har pågått sedan 2016 på polisens artskydds- och kulturarvsbrottsgrupp.

– Det är ett väldigt omfattande ärende som vi arbetat länge med. Det handlar om en stor mängd annonser med A-listade och B-listade arter, bland annat vargskinn, björnklor och kungsörnsfjädrar, där försäljningen skett i olika forum på nätet. Det här är en av de största utredningarna som gjorts på det här området någonsin i Sverige med tanke på omfattningen av brottslighet vad gäller försäljning av CITES-listade arter, säger kriminalinspektör Anna Bergquist vid artskydds- och kulturarvsgruppen på polisens utredningssektion på Nationella operativa avdelningen, Noa.

Personen åtalas för strax under 200 grova artskyddsbrott samt ett smugglingsbrott. Under utredningen har omfattande beslag gjorts vid två olika husrannsakningar där det hittats bland annat vargskinn, klor från svartbjörn, fjädrar från rovfåglar samt indianföremål som skrudar. Under utredningen har samverkan skett med artbestämmare på Naturhistoriska riksmuseet och åldersbestämning av en del djurdelar har skett på Ångströmslaboratoriet under Uppsala universitet.

–  Ärendet är viktigt för arbetet med artskyddsbrott då domen kommer att ge vägledande praxis både vad gäller straff och arbetssätt. Vi har arbetat med ärendet under lång tid vilket beror både på att brottsligheten fortsatte trots en genomförd husrannsakning och på att vi begärde rättshjälp från USA för att få ut information från Facebook för att kunna kartlägga försäljningen, säger Anna Bergquist.

Polisen har en nationell utredningsgrupp som enbart utreder artskyddsbrott och kulturarvsbrott och polisen samverkar också med andra myndigheter för att upptäcka brotten. Artskyddsbrott innebär att man bryter mot någon av de regler som finns till skydd för vilda djur och växter. Det kan exempelvis handla om att skada fridlysta djur eller växter i den svenska naturen. Det kan även handla om att importera, köpa eller sälja sådana arter som är skyddade enligt internationella regler, bland annat CITES-konventionen.