Rimfrost kvar i Syd till sommaren – arbete fortsätter i ordinarie verksamhet

Operation Rimfrost och resursförstärkningen den nationella särskilda händelsen innebär för Region Syd blir kvar i regionen till juni i år. Metod och arbete mot grov brottslighet fortsätter i ordinarie verksamhet.

Nationella operativa avdelningen (Noa) har beslutat att resursförstärkningen stannar i Region Syd fram till sommaren 2020. Under våren kommer också Region Mitt, med huvudort Uppsala, att förstärkas. Därmed övergår metoder och arbete mot sprängningar och skjutningar in i Region Syds ordinarie verksamhet.

– Rimfrost har inneburit initial personalförstärkning för oss. Framför allt har den för Malmöpolisen gett andhämtning med det har också varit ett sätt att flytta fram positionerna. Vi har sett effekter på tryggheten och den öppna drogscenen är inte lika vanligt förekommande. Det är något vi vill behålla i regionen och vi fortsätter med att sätta tryck mot den organiserade brottsligheten, säger Per-Olof Söyseth, biträdande kommenderingschef Rimfrost Syd.

Den nationella särskilda händelsen Operation Rimfrost startades i november och har som mål att bryta en negativ trend med sprängningar och skjutningar i kriminella miljöer.

Samtliga polisregioner i Sverige har sedan dess arbetat inom ramen för Rimfrost. Men en ökad resurs tilldelades inledningsvis Region Syd, framförallt polisområde Malmö.

– Vi har arbetat oerhört hårt mot den organiserade brottsligheten och våldet i Malmö och har sedan 2017 sett en tydligt nedåtgående trend gällande både skjutningar och sprängningar. Tack vare Rimfrost kunde vi snabbt bryta den eskalering av grova brott vi såg hösten 2019, säger Mattias Sigfridsson, tillförordnad polisområdeschef i Malmö och fortsätter;

– Våra arbetsmetoder kommer att fortsätta. Vår känsla är att medborgarna känner en ökad trygghet. Vår förhopning och tro är att medborgarna upplever att vårt hårda arbete fortsätter på samma sätt framöver.

– Polisen i Region Syd har ett långsiktigt arbete mot den grova brottsligheten. Arbetet har varit framgångsrikt med flera insatser som har lett till stora framgångar och fällande domar. Operation Rimfrost har gett oss ytterligare möjligheter att med stöd från övriga landet intensifiera vårt arbete ytterligare, säger regionpolischef Carina Persson.