Sportlov i fjällen – tänk på detta

polisbil i snölandskap

Polisen ansvarar för alla räddningsinsatser i fjällvärlden. Till sin hjälp har de Fjällräddningen. Fjällräddare kallas ut när det föreligger fara för liv och hälsa. Bild: Lars Hedelin

Det är sportlovstider och för många familjer väntar lediga dagar med olika aktiviteter. Ska du åka till fjällen får du nedan lite tips som kan vara bra att tänka på i vinterterräng.

Vid sportlovstider ökar ofta trafiken på våra vägar då många åker upp mot fjällen. Förutom att tänka på att hålla avstånd, ta hänsyn till vilda djur i trafiken och att köra nykter så kan det vara bra att se till att bilen är i gott skick.

Sänk hastigheten och rädda liv

När du ska ut på vägar kan du bidra till att minska trafikolyckorna genom att sänka medelhastigheten. Varför sänkt medelhastighet är en av de viktigaste parametarna i trafiken beror på att många kör 6-10 km för fort. När det är många som kör lite för fort blir resultatet en högre medelhastighet vilket kan medföra högre stress och kraftigare kollisioner.

Polisen jobbar dagligen med att sänka hastigheten på våra vägar för att minska trafikolyckor och bidra till nollvisionen om noll döda i trafiken. När du ska ut på vägarna är det viktigt att se till att du har gott om tid för resan och att det finns tid för att stanna och pausa. När du stannar och pausar kan det vara bra att tänka på hur du förvarar dina prylar. Många har exempelvis takboxar eller skidställ på sina biltak. Viktigt att se till att låsa dessa då stölder är vanligt förekommande.

Har du med dig ett fullastat släpvagn med exempelvis skotrar är det viktigt att både se till att lasten är förankrat på ett bra sätt men också att vikten inte överstiger gränsen för vad bilen får dra.

Säker skoterkörning

För att få köra snöskoter krävs att du är 16 år och har förarbevis, om du inte tog körkort eller traktorkort före den 1 januari 2000. Det är också viktigt att ta reda på vilka områden som det råder skoterförbud samt om det är nyplanterat där du planerar att framföra skotern på.

– Om din ungdom har åldern inne och behörighet, ta reda på var de ska och prata också om hur de kör. Dagens skotrar är väldigt motorstarka och det kräver sin förare att på ett säkert sätt framföra skotern, säger Jonas Olsson, trafikpolis.

Godkänd hjälm

Under vinterssäsongen gör polisen flera kontroller av skotertrafiken där behörighet och nykterhet kontrolleras. Polisen kontrollerar även att skotern är påställd, har lagstadgad och väl synlig registreringsskylt, och att de som färdas på skotern har hjälm.

– Se till att du har en godkänd hjälm utifrån de föreskrifter som finns. Barn under sju år kan använda annan lämplig hjälm, säger Jonas Olsson.

Barn på skotern

Viktigt att tänka på är också att ett barn inte bör sitta framför föraren på skotern, då föraren pressas framåt i samband med en krock. Risken är också att föraren har svårare att komma åt och manövrera skotern med ett barn framför sig.

– Kör man in i något, som en sten eller stubbe, så sitter barnet illa till. Barn som är för små för att sitta bakom föraren ska istället sitta i en pulka tillsammas med en annan vuxen, säger Jonas Olsson.

Skoter i terrängen

I vissa områden och under vissa perioder är skotertrafiken reglerad eller förbjuden. Stora delar av fjällen är sådana områden. I fjällen finns regleringsområden enligt terrängkörningslagen där man bara får köra på skoterleder. Det är viktigt att ta reda på vad som gäller i det område som man planerar att befinna sig i. Det finns ofta information på kommunernas hemsidor eller länsstyrelsens hemsidor om detta.

Skoterlederna inom regleringsområden för skoter är uppmärkta i terrängen med ledkryss och påbudsskyltar. Som skoteråkare får du alltså inte avvika från leden. Skoterleden är 100 meter bred och ledkrysset sitter i mitten av leden.

Framförs skotern i låglandet är det viktigt att vara uppmärksam så att inte nyplanterad skogsmark beträds. Dessa kan vara svåra att upptäcka men är ofta uppmärkta med plastband och bör då respekteras.

Fjällsäker

Polisen ansvarar för alla räddningsinsatser i fjällvärlden. Till sin hjälp har de Fjällräddningen som bygger på insatser från frivilliga som utbildas och utrustas av polisen.

Rickard Svedjesten i Oviken i Jämtlands län är ordförande i Svenska Fjällräddares Riksorganisation och en av de cirka 400 fjällräddare som polisen kallar ut när en fjällräddning blir aktuell. Han har sett att kunskapsnivån kring fjällsäkerhet har sjunkit.

– Det är inne att vara ute nu. Vi har många förstagångsbesökare i fjällen vilket är jättekul och de flesta har bra utrustning. Men det räcker inte. Man måste också söka kunskap och säkerhetsinformation innan man ger sig ut på fjället, säger han.

Vilket är de vanligaste misstaget som du ser i ditt uppdrag som fjällräddare?

– Det är att man inte lyssnar på naturen. Det gäller att planera sin tur efter vädret oavsett om man ska ge sig ut på skidor eller skoter och anpassa turen efter omständigheterna. Ser det ut att bli storm så måste man korta ner sin tänkta tur.

Sammantaget är det viktigt att följa väderleksrapporten samt att ta det varligt och visa respekt för naturen oavsett om man är ute på skidor eller skoter.

Här är fjällräddarens bästa tips inför sportlovet i fjällen:

  • Tänk på att vissa faror och hinder såsom öppna bäckar eller uppstickande stenar inte syns när det kommit mycket nysnö!
  • Ta kontakt med lokalboende på den destination du ska till. De känner till omgivningarna och kan ge tips på säker offpist- och turåkning.
  • Följ alltid rösade och kryssade leder. De är alltid säkra.
  • Var alltid minst två personer och förbered er genom att exempelvis ha karta och kompass så ni kan hålla reda på var ni är! Packa fika och extratröja oavsett hur kort tur ni planerat. Alla blir kalla och mobiltäckningen är inte alltid bra.
  • Om olyckan är framme: larma i tid! På så sätt hinner polisen förbereda en snabbare räddningsinsats.

Fjällsäkerhetsrådets webbplats hittar du mer information och praktiska tips för en trygg fjällvistelse.

Lavinprognoser.se kan du hålla koll på lavinfaran för sex välbesökta svenska fjällområden.

Fakta

Polisen ansvarar för alla räddningsinsatser i fjällvärlden. Till sin hjälp har de Fjällräddningen. Fjällräddare kallas ut när det föreligger fara för liv och hälsa. Det innebär att om du blir nödställd och i behov av akut hjälp så kan en fjällräddning vara aktuell. Om du behöver akut hjälp vid en skada eller sjukdom, kontakta polisen genom att ringa 112 och är det inte är akut kan du nå polisen på telefon 114 14.