Stor myndighetsgemensam insats mot organiserad brottslighet i Årsta partihallar

Tidigt på morgonen tisdag 18 februari inledde ett tiotal myndigheter en operativ tillsyn- och kontrollinsats i Årsta partihallar. Målsättningen med insatsen var att upptäcka och avbryta pågående brottslighet och fusk.

– Det är den största koordinerade myndighetsgemensamma insatsen vi genomfört i Stockholms län. Vi sänder tydliga signaler att myndigheter i Sverige gemensamt gör det svårt för de som inte vill bedriva sin verksamhet laglydigt, säger Kristian Halldin, samordnare vid underrättelseenheten vid Stockholmspolisen.

Ett femtontal verksamheter i Årsta partihallar kontrollerades under tisdagen. Tre förundersökningar är inledda bland annat om förberedelse till bedrägeri, läkemedelslagen samt punktskattebrott. I samband med insatsen grep Tullverket två personer och Gränspolisen tog en person i förvar med stöd av utlänningslagen.

En mängd beslag har gjorts, däribland 80 000 kronor i kontanter, drygt 80 kg röktobak och 40 000 cigaretter. Illegala boenden har observerats i området, Arbetsmiljöverket har gjort anmärkningar kring brister i arbetsmiljö, Skatteverket har anmärkt på brister i personalliggare och kassahantering. Stockholms stad har beslutat om saluförbud och destruktion av otjänligt livsmedel.

– Myndigheterna som varit med kommer nu att vidta åtgärder utifrån de observationer och kontroller man gjort under dagen. Det är en styrka att arbeta tillsammans och vi arbetar ständigt med liknande insatser, säger Henrik Ahlström, operativ samordnare vid underrättelseenheten vid Stockholmspolisen.

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet

I den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet ingår Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen, Kronofogden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kriminalvården samt i Stockholm även Länsstyrelsen. Andra aktörer som ofta deltar i arbetet är t.ex. Arbetsmiljöverket, Inspektionen för vård och omsorg samt kommuner.

Vid operativa insatser deltar de flesta myndigheter med personal på plats. Övriga deltar i planeringen före och efter. Det gemensamma arbetet skapar goda förutsättningar för lagföring och administrativa åtgärder.

I Stockholm arbetar sedan 2018 myndigheterna gemensamt med tillsyn och kontroll av företag, föreningar och arbetsplatser som kopplas till allvarlig eller organiserad brottslighet. Arbetet har för närvarande fokus på lokalsamhället i regionens utsatta områden.