Studentflak - det här gäller i Uppsala

Fredagen den 5:e juni är det dags för många att ta studenten i Uppsala. I samband med studentfirandet är det vanligt att färdas på lastbilsflak eller traktorkärror i centrala delarna av Uppsala.

För att minska risken för olyckor finns regler och lokala direktiv. Informationen nedan vänder sig till den ansvarige arrangören/föraren för studentekipaget och till den som har beställt ett studentflak.

Anmälan av ekipage
Arrangören eller den som beställer ett studentekipage måste anmäla ekipaget och dess start och slutdestination. Således behövs inget tillstånd förutom att kraven nedan ska vara uppfyllda. Framförs ekipage som inte uppfyller kraven kan ekipaget bli stoppat av polis och färden avbruten. Färden kan även avbrytas vid misskötsel på flaket av passagerarna.

Anmäl ekipage med följande innehåll till: studentflak.uppsala@polisen.se

Datum och tidpunkt för utspring/start av ekipage
Var resan startar samt slutmål
Fordonsslag
Registreringsnummer
Antal deltagare
Ansvarig för transporten och telefonnummer till denne
Skoltillhörighet och ort

Färdväg
Information om färdväg kommer att meddelas framöver via mail till dem som har anmält ekipage till polisen samt via polisen.se och Facebook-sidan ”Polisen i Uppsala län”.                              

Besiktning av ekipage
Förbesiktning av samtliga fordon/ekipage/flak ska ske innan man får transportera studenter. Eventuell musikanläggning på flaket måste vara monterad innan besiktning.Besiktningsstation kommer att etableras på parkeringen vid IFU Arena i Gränby. Samtliga anmälda flak ska åka till besiktningsstationen för att genomföra besiktningen, få ett intyg från besiktning samt förhållningsregler. Intyget ska medföras vid färd och vara väl synligt i framrutan. Utan detta intyg kan färden stoppas.

Besiktning sker den 5:e juni, klockan 07.30-12.00, av polispersonal på plats vid IFU Arena.

Flakvärdar
På grund av att det 2014 och 2016 skedde många allvarliga olyckor vädjar polisen till er som ska köra fordon och vara flakvärdar att ha tät kontakt med varandra. 1 flakvärd är ett skallkrav, men polisen rekommenderar dock att det finns två flakvärdar per ekipage. De måste vara uppmärksamma på flakaktiviteten så att farliga situationer inte uppstår. En flakvärd ska vara över 21 år.

Säkerhet
Säkerhet är prioriterat och därför ska villkoren nedan vara uppfyllda genom:

 • att studenternas antal per ekipage är lämpligt och att de är placerade så att det inte kan uppstå någon fara
 • att ha hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga och hindrar någon att falla av flaket
 • att säten eller bänkar ska sitta fast
 • att utrymmet för studenterna inte får ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador
 • att en direktkontakt mellan flakvärd och förare finns genom ett tillförlitligt kommunikationssystem. Om mobiltelefon används, ska den vara uppkopplad under hela färden
 • att inte köra fortare än 20 km/h (Gångfart rekommenderas = max 7 km/h) och endast köra på vägar där högst 70 km/h är tillåtet
 • att om transporten sker på släp ska detta var kopplat till dragfordonet på ett trafiksäkert sätt
 • att föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras, behövs lägst behörighet B sedan 2 år
 • att om någon av ovanstående förutsättningar inte är uppfyllda gäller grundreglerna: man får inte transportera personer på ett släpfordon som inte har genomgått lämplighetsbesiktning för personbefordran. Polisen får i så fall hindra fortsatt färd
 • att avbryta färden efter två timmar
   
Till toppen