Stormig trafikvecka i Linköping

Trafikvecka yrkestrafik

Trafikpoliserna Pierre och Lars-Jonney letar tunga lastbilar på E4 att stoppa för kontroll.

Vid kontrollplats Tift utanför Linköping leds lastbilarna in från E4 i en strid ström. Det är årets första trafikvecka, med fokus på yrkestrafik.

Fönstret på den civila polisbussen vevas ner och en stoppspade hängs ut. Föraren av den utlandsregistrerade lastbilen ger tecken att han förstått instruktionen, och följer efter polisbussen av från E4 och svänger in på kontrollplatsen vid Tift.

Genom en slagning på registreringsnumret kan man se att ekipaget, som är registrerat i Estland, betalat vägavgift för att köra i Sverige, på cirka 80 kronor per dag, för en månads tid.

– Med så många dagar i Sverige vill vi så klart kontrollera så att de uppfyller reglerna för cabotage, säger Lars-Jonney Jonsson, trafikpolis i Linköping, som i dag arbetar tillsammans med sin kollega Pierre Petersson, som är bilinspektör.

Cabotage innebär att ett utländskt åkeri har rätt tillstånd och förutsättningar för att köra transporter i Sverige. För att utländska åkerier ska få frakta gods inom Sveriges gränser finns ett antal krav som måste vara uppfyllda: de måste ha ett giltigt gemenskapstillstånd och föraren ska ha ett giltigt förartillstånd eller yrkeskompetensbevis. När de sedan kommit in i Sverige med last som lastats av har de sju dagar på sig att köra inom landet. På dessa sju dagar får de göra max tre ytterligare inrikes körningar innan de måste lämna landet.

– Vi ser att många åker till Danmark eller Norge för att lasta om, sedan får de sju nya dagar i Sverige, berättar Lars-Jonney Jonsson.

Olaga cabotage kostar 40 000 kronor

Om man inte uppfyller reglerna för cabotage, och detta upptäcks vid en kontroll, måste åkeriet betala böter på 40 000 kronor innan ekipaget får lämna platsen.

Den här gången är dock alla papper i sin ordning. Föraren, som visar sig komma från Ukraina, fick visserligen fem anmärkningar för olika ljusfel på bilen, men alla tillstånd fanns och det fanns heller inget att anmärka på hans kör- och vilotider.

Det blåser kraftiga vindar ute på Tift denna måndagseftermiddag. Delvis på grund av stormen Ciara, men Tift är alltid väderutsatt vilket gör det till en tidvis utmanande arbetsplats.

– Men läget är jättebra, här kan vi plocka bilar både från E4 norrgående och södergående, vi har riksväg 34 som går förbi och dessutom nära till stan om det händer något annat, säger Lars-Jonney.

Kör- och vilotider under 29 dagar

En spansk trailer leds in på Tift av mc-poliser från E4. En trafikpolis går runt lastbilen och gör en grundläggande kontroll där man undersöker belysning, sikt, hjulaxlar, hjul, däck och chassinummer. Man öppnar även dörrarna till lastutrymmet och kontrollerar så att lasten är ordentligt säkrad och att innehållet stämmer med vad föraren anger att han fraktar.

En annan trafikpolis börjar prata med föraren, och stoppar in en apparat i lastbilens färdskrivare, för att tanka över data som visar hur föraren kört de senaste 29 dagarna. Denna information tankas sedan direkt in i en dator där man dag för dag kan se hur många timmar föraren har kört, hur många timmar man har vilat – och vilken hastighet man kört i.

Det senare innebär problem för föraren av den spanska trailern. Via färdskrivaren kan man se att han några timmar tidigare kört i 105 km/h, ekipaget får inte köra fortare än 80 km/h. Det blir böter utskrivna på plats, men föraren tar böterna med ro. Han skrattar, slår ut med armarna och ropar ”Siempre” och pekar på klockan.

”Try to reduce speed a little more when going downhill” tipsar en av trafikpoliserna innan föraren kör vidare med sin last full av färska grönsaker, på väg till en stor livsmedelsgrossist i Stockholm.

– Det är väldigt många olika regler att hålla reda på för olika typer av transporter, vi kan inte alla vara experter på precis allt. Exempelvis när det gäller farligt gods, där gäller det verkligen att vi har koll på exakt vad som gäller. Men vi är en stark grupp där alla är bra på olika delar. Tillsammans löser vi allt, det är fördelen med att jobba i grupp som vi gör, säger Lars-Jonney.

53 procents övervikt

Samtidigt som stormbyarna tilltar ute på Tift leds ännu ett ekipage in från E4. Den här gången är det en personbil som visar sig dra ett lite för klent släp med en lite för tung motorbåt på. Efter vägning visar det sig att släpet med båten är alldeles för tung för släpet som det står på, och bilen får inte heller dra så tung last.

Det blir 5000 kronor i böter för föraren, då övervikten visade sig vara hela 53 procent. Färden kommer inte att få fortsätta innan föraren sett till att den kan ske på ett lagligt sätt. För trafikpoliserna på Tift har arbetsdagen bara börjat.