Alla regioner arbetar aktivt i Rimfrost

Förutom att region Syd får förstärkningar från andra delar av polisen arbetar alla regioner med att komma åt de personer som bedöms ligga bakom det grova våldet.

Regionerna har tillsammans med den nationella staben gjort en bedömning av vilka individer som påverkar skjutningar och sprängningar mest i respektive region och samlat dessa i en fokuslista.

– Alla regioner arbetar nu med samma metod, det vill säga med åtgärder mot dessa individer, men hur det arbetet genomförs avgör regionerna själva. Noa styr metoden beslutar om förstärkningar och regionerna väljer arbetsform mot de angivna individerna, säger Stefan Hector, nationell kommenderingschef i Rimfrost.

Region Syd får fortsatt förstärkningar och under de två första månaderna av Rimfrost har 451 personer frihetsberövats. Misstankarna gäller allt från ringa narkotikabrott till grovt vapenbrott men även omhändertagande i enlighet med polislagen.

– Många av de unga gängkriminella brukar narkotika och att ta en person för ringa narkotikabrott kan vara ett sätt att komma åt nätverken och andra personer högre upp i hierarkin. Tydligt är att ökad polisiär närvaro ger effekt. I ett vidare perspektiv visar det hur viktigt det är att polisen får fortsätta växa och arbeta med vårt kärnuppdrag, säger Stefan Hector.

Avhopparverksamhet

Erfarenheterna av avhopparverksamheten är goda. Drygt 60 procent av personer som varit föremål för åtgärder inom tidigare avhopparprogram återfinns inte i polisens register.

Hittills har ett 30-tal av de individer, som identifierats inom ramen för Rimfrost, också blivit föremål för uppsökande samtal så kallad ”custom notification” inom ramen för sluta skjut projektet under 2019.