Antalet polisanställda fortsätter att öka

Polisanställda sitter i en grupp, innomhus.

Bild: Lars Hedelin

Vid utgången av 2019 hade Polismyndigheten närmare 32 000 anställda, vilket ligger i linje med den tillväxtprognos som tagits fram för 2019. Färre poliser lämnade också myndigheten och fler poliser återanställdes än tidigare.

– Vi har nu drygt 20 400 poliser, vilket är fler än någonsin i början av ett år.  Under 2019 har vi också blivit närmare 1 400 fler polisanställda. Myndighetens rekryteringsprognos för att nå målet om drygt 38 000 polisanställda är offensiv, men vi har hållit takten under 2019, säger Mattias Dejke, nationell samordnare för polisens tillväxt.

Fler poliser återanställs

Under 2019 valde 152 poliser att återvända till Polismyndigheten vilket är fler än förra året. Färre poliser än tidigare lämnade också under 2019 med en avgångstakt på 4,1 procent. Exklusive pensionsavgångar är personalomsättningen bland poliser cirka 2 procent, vilket är en mycket låg siffra jämfört andra statliga myndigheter.

– Det är en positiv utveckling. Vi har under lång tid arbetat intensivt med att förbättra våra arbetsvillkor och att bli ännu bättre på att behålla våra medarbetare. Att vi lyckas attrahera framtidens kompetens, samtidigt som färre lämnar och att fler väljer att återvända är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Genom alla insatser som görs rör vi oss i rätt riktning. Samtidigt finns det mer att göra och vi arbetar nu vidare med vår plan för polisens långsiktiga tillväxt, säger Henrik Dider, HR-direktör.

Inom ramen för polisens Strategi 2024 har ett antal initiativ identifierats för att ytterligare öka myndighetens förmåga att attrahera morgondagens medarbetare och behålla befintliga medarbetare. Flera satsningar görs exempelvis inom arbetsmiljö och medarberskydd, och löneutveckling, arbete med karriär- och utvecklingsvägar, samt kultur- och likabehandlingsarbete.

Fakta

  • Under 2019 återanställdes 152 poliser, siffran för 2018 var 144 poliser. Totalt har 542 poliser (25 procent) återanställts sedan 2015.
  • Under 2019 var avgångstakten för poliser 4,1 procent (varav 51 procent pensionsavgångar) jämfört med 4,4 procent för 2018.

Vill du bli polis, läs om hur ansökningsprocessen ser ut