Arbete mot våldtäkter i norra Stockholm förstärks ytterligare

Förra året startade en Sexualbrottsgrupp i norra Stockholm för att förbättra arbetet mot våldtäkter. Nu utökas gruppen med ytterligare utredare och positiva effekter kan redan nu ses av arbetet.

Sedan september 2019 pågår ett pilotprojekt i polisområde Stockholm nord som syftar till att förbättra polisområdets handläggning av våldtäkter. Projektgruppen, som kallas Sexualbrottsgruppen, har som målsättning att korta ner handläggningstiderna, hålla en hög kvalité i utredningarna och leda fler våldtäktsärenden till åtal. Positiva effekter syns redan nu av projektet genom färre öppna våldtäktsärenden och fler ärenden som redovisas till åklagare i polisområde nord.

Tack vare polisens särskilda satsning på Särskilt utsatta brottsoffer och extra medel från Initiativ gryning så förstärks nu verksamheten ytterligare och fler utredare ska rekryteras.

- Vi ska nu utöka resursen från 17 till 22 medarbetare. Dessa kommer att fördelas på två grupper istället för en. Förstärkningen är nödvändig för att kunna möta upp inflödet, som legat på i snitt tio nya  våldtäktsärenden i veckan till gruppen sedan starten i september, säger Niklas Kraft, chef för Sexualbrottsgruppen i polisområde Stockholm nord.

En viktig effekt av den ökade resursen, enligt Niklas Kraft, är att man kommer kunna hålla förhör tidigare med de utsatta i alla nyinkomna ärenden och på så sätt få bättre förutsättningar att säkra den bevisning som kan finnas. En snabb och professionell handläggning kan också vara avgörande för att få de inblandade att känna förtroende för polisen i dessa frågor, så att fler drabbade polisanmäler våldtäkter.