Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Åtal om mutor till tidigare fastighetsområdeschef på Statens Fastighetsverk

Nationella Anti-Korruptionsgruppen på NOA har bedrivit utredningen sedan slutet av oktober 2016 efter att en anmälan kommit in från Statens Fastighetsverk.

Ett omfattande utredningsarbete har genomförts och de första husrannsakningarna gjordes i januari 2017.

Totalt har 9 personer varit misstänkta i ärendet. Åklagarmyndigheten har väckt åtal mot 6 misstänkta personer avseende 11 stycken åtalspunkter. De misstänks för bland annat grovt tagande av muta, grov trolöshet mot huvudman, grovt givande av muta, medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och olovligt förfogande. En tidigare generaldirektör på Statens Fastighetsverk åtalas även för tjänstefel då någon brottsanmälan inte gjorts inom rimlig tid. 

Under utredningens gång har över 140 förhör hållits och ett stort antal husrannsakningar genomförts, varav några i samarbete med polisregion Bergslagen och finsk polis. Detta har lett till stora mängder beslag av bland annat mobiler, datorer, mailtrafik, bokföringsmaterial med mera som Polisens utredare har gått igenom. I Finland har förhör hållits, husrannsakan genomförts och bland annat en båt och båttrailer tagits i beslag. Dessa föremål misstänks avse mutor från en underentreprenör. Förhör har även hållits i Litauen av litauisk polis.

Det här är ett av de största ärenden Nationella Anti-korruptionsgruppen har utrett och som lett till åtal avseende mutor inom Sverige. Förunder-sökningsmaterialet har varit väldigt omfattande, säger Ingela Norling, utredare på Nationella Anti-Korruptionsgruppen.

Mutorna uppgår till cirka 7,8 miljoner kronor och ska ha givits till en fastighetsområdeschef och en av dennes närmsta medarbetare på Statens Fastighetsverk. Mutorna har givits av flera av myndighetens underentreprenörer, genom exempelvis nybyggnation och renoveringar på privata fastigheter i Roslagen och Finland. Fastighetsområdeschefen ska även ha erhållit mutor genom att dennes bolag fakturerat för utförda arbeten, bland annat fönsterrenoveringar, till en underentreprenör som arbetar åt Statens Fastighetsverk. Åklagaren hävdar i sin stämningsansökan att dessa arbeten inte har utförts. Dessa kostnader misstänks ha fakturerats vidare till Statens Fastighetsverk och sedan ha attesterats av bland annat fastighetsområdeschefen.