Bedrägeribrott med hög prioritet

De senaste dygnen har flera fall av bedrägeribrott mot äldre anmälts i södra Sverige, men liknande brottslighet förekommer i hela landet. Nu vill polisen uppmana till vaksamhet hos äldre och deras anhöriga.

- Man ska vara mycket vaksam på främmande personer som av olika anledningar vill komma in i bostaden, säger Björn Goding, förundersökningsledare för bedrägeribrott i region Öst.

Lurar sig in
I södra Sverige har polisen den senaste tiden tagit emot ett stort antal anmälningar om att äldre personer lurats av bedragare som utger sig för att vara från polisen eller från banken. I andra fall har bedragare till exempel utgett sig för att vara från hemtjänsten, från hyresvärden eller förklarat att de ska titta till brandvarnaren.

- De äldre luras att tro att de gör rätt som släpper in främmande personer i sina hem och när de upptäcker att de haft brottslingar i sina hem är det för sent, säger Björn Goding.

Svårt att värja sig
Tillvägagångssättet är detsamma och äldre har många gånger svårt att värja sig:

En person som utger sig att vara från till exempel polisen eller banken ringer till den äldre personen och säger att man utsatts för ett bedrägeri eller annat brott. Personen säger att någon snart kommer för att hämta bankkortet och koden och att det är viktigt att det lämnas ut snabbt. Ofta är det bråttom i samtalet då den som ringer uppger att det är ett pågående brott som måste stoppas.

I de fall den äldre gett ut sitt bankkort har pengar stulits från deras konton. I många fall saknas även smycken och andra värdesaker.

Prioriterade ärenden
För polisen är denna typ av brottslighet prioriterad – men svår att komma åt.
Anmälningarna kommer ofta in långt efter att brottet skett, vilket försvårar arbetet.

- Vi måste komma på de här personerna med fingrarna i syltburken. Vi behöver vara på plats när de här personerna kommer hem till den äldre, säger Björn Goding.

"Högsta prioritet"
Polisen i Östergötland arbetar nu bland annat med att knyta till sig kontaktpersoner i kommunerna för att på så sätt samordna ut information till äldre och deras anhöriga.

- Vi vill att den som tagit emot ett samtal och väntar på att någon ska komma hem till bostaden för att till exempel hämta ett bankkort ska ringa polisen direkt. Alternativt att personal på eller anhöriga larmar oss så att vi kan vara på plats när personen eller personerna kommer till den äldres bostad.

- Att utreda de här ärendena har högsta prioritet och vi lägger annat åt sidan för att arbeta med det här, säger Björn Goding.

Så gör du en polisanmälan

Brott mot äldre - så kan du skydda dig