Detonationer i Husby och Kista

På två adresser i västra Stockholm har det skett detonationer vid bostadshus under natten. Polisen i region Stockholm arbetar intensivt i båda ärendena och med de tidigare våldsbrott och sprängningar som skett den senaste veckan.

– Självklart skapar nattens detonationer, och tidigare grova våldsbrott och detonationer, stor oro. Vi jobbar nära stadsdelen både när det gäller de nu drabbade och för att på sikt skapa ett tryggare område igen, säger Niclas Andersson, lokalpolisområdeschef i Rinkeby.

Nattens detonationer
Nattens detonationer har skett vid Tönsbergsgatan i Husby och Sorögatan i Kista. Ambulans har också funnits på plats för att vid behov kontrollera skador. En person rapporteras ha fått lindriga skador. På Tönsbergsgatan har ingen organiserad evakuering skett men på Sorögatan har boende i fastigheten evakuerats till en närliggande lokal.

Båda brottsplatserna är avspärrade så att bomb- och kriminaltekniker kan undersöka platsen.

En person har i samband med detonationen enligt uppgift setts lämna Sorögatan gående till ett fordon som sedan lämnat platsen. Denna persons del i det hela är oklar och uppgifter runt detta eller andra iakttagelser kan lämnas till polis på plats eller via 11414.

Ett intensivt utrednings- och kartläggningsarbete
Polisen har inlett förundersökning angående allmänfarlig ödeläggelse i två fall. På plats har polisen personal vid avspärrningarna samt är med i det arbete som görs tillsammans med räddningstjänst, ambulans och stadsdelen.

Parallellt arbetar utredningspersonal med att hålla förhör med de boende samt titta på vilka kameror som finns i området. Polis finns också på plats för att ta emot tips och bidra till ökad trygghet på platsen.

– Eventuella kopplingar till redan pågående förundersökningar samt tidigare sprängningar och våldsbrott är självklart något vi undersöker noga. Så fort vi har mer att berätta i de delarna utan att skada förundersökningen kommer vi göra det, säger Anders Rissel, biträdande polisområdeschef Stockholm nord