Felaktiga utdrag från belastningsregistret

På grund av ett tekniskt fel har Polismyndigheten skickat felaktiga registerutdrag ur belastningsregistret. Det berör 450 enskilda personer som begärt uppgifter om sig själva. Dessa personer kontaktas nu.

Av de 100 000 utdrag ur belastningsregistret som Polismyndigheten har skickat ut till enskilda under perioden den 19 november 2019 till och med den 13 januari 2020 har 450 registerutdrag innehållit för få eller för många uppgifter om berörd person. Det beror på ett tekniskt fel i myndig­hetens registerutdragstjänst och påverkar endast informationen som presenteras i de aktuella utskrifterna. Det inträffade har inte påverkat vilka uppgifter som finns om personer i belastningsregistret eller hur länge uppgifterna kommer att sparas.

Av de felaktiga utdragen är det 41 stycken som berör personer som begärt utdrag för att kunna söka vissa typer av arbeten. De övriga registerutdragen berör personer som använt sin rätt till insyn i belastningsregistret.

För att hantera detta kontaktar Polismyndigheten nu alla som har fått felaktiga utdrag och begär att de returnerar dessa. Polismyndigheten följer även upp situationer där ett utdrag som inte innehållit fullständig information kan innebära risker för andra, exempelvis om någon har anställts på felaktiga grunder.

  • Polismyndigheten hanterar det inträffade som en personuppgiftsincident och har gjort en anmälan av händelsen till Datainspektionen.
  • Korrekt utdrag och information har skickats till de som är berörda.
  • Registerutdragstjänsten har varit stängd under en period så att felet har kunnat identifieras och åtgärdas. Produktionen av registerutdrag är nu återupptagen.

Det felaktiga utdragen berör inte utdrag för försäkringsdistribution eller utlandsändamål.

Belastningsregistret - begär utdrag