Förseningar i leverans av utfärdade pass

Du som nyligen har ansökt om och fått ett svenskt pass utfärdat kan få vänta några extra dagar.

Polismyndigheten har för närvarande några dagars förseningar vad avser leveranser av utfärdade svenska pass.

Senast torsdag den 30 januari 2020 beräknas samtliga pass som omfattas av förseningen vara levererade till passexpeditionerna. När ditt pass är klart får du som vanligt meddelande om att du kan hämta ut det.

Pass och nationellt id-kort