Vi har för tillfället problem med att lista våra polisstationer på webbplatsen. Använd istället sökfunktionen för att hitta kontaktuppgifter till och information om polisstationer.

Granskning av det så kallade Fittjafallet

Tillsynsenheten har gjort en granskning av polisens förundersökningsåtgärder i det så kallade Fittjafallet.

Inspektionen visar bland annat bristande skyndsamhet och dokumentation samt behov av utveckling i samverkan med åklagarmyndigheten. Nu är åtgärder för förbättra verksamheten beslutade.

Inspektionen har genomförts i syfte att granska polisens förundersökningsåtgärder i samband med en förundersökning gällande misstankar om grov våldtäkt och medhjälp till grov våldtäkt i Fittja i augusti 2016. Målet prövades i Södertörns tingsrätt i slutet av 2017 och friande dom meddelades avseende samtliga tilltalade.

Utöver slutsatser gällande bristande skyndsamhet och dokumentation samt behov av utveckling i samverkan med åklagarmyndigheten så visar granskningen också på behov av utvecklade metodstöd för vissa åtgärder under förundersökning.

Rikspolischef Anders Thornberg beslutade den 10 januari att vidta åtgärder i enlighet med lämnade rekommendationer rörande brottsförebyggande arbete, utredning och lagföring samt service.

Tillsynsrapport 2020:1 Förundersökningsåtgärder i det så kallade Fittjafallet

Till toppen