Granskning av det så kallade Fittjafallet

Tillsynsenheten har gjort en granskning av polisens förundersökningsåtgärder i det så kallade Fittjafallet.

Inspektionen visar bland annat bristande skyndsamhet och dokumentation samt behov av utveckling i samverkan med åklagarmyndigheten. Nu är åtgärder för förbättra verksamheten beslutade.

Inspektionen har genomförts i syfte att granska polisens förundersökningsåtgärder i samband med en förundersökning gällande misstankar om grov våldtäkt och medhjälp till grov våldtäkt i Fittja i augusti 2016. Målet prövades i Södertörns tingsrätt i slutet av 2017 och friande dom meddelades avseende samtliga tilltalade.

Utöver slutsatser gällande bristande skyndsamhet och dokumentation samt behov av utveckling i samverkan med åklagarmyndigheten så visar granskningen också på behov av utvecklade metodstöd för vissa åtgärder under förundersökning.

Rikspolischef Anders Thornberg beslutade den 10 januari att vidta åtgärder i enlighet med lämnade rekommendationer rörande brottsförebyggande arbete, utredning och lagföring samt service.

Tillsynsrapport 2020:1 Förundersökningsåtgärder i det så kallade Fittjafallet