Höjd avgift för utbildning av ordningsvakter

Uniform ordningsvakt

De nya avgifterna gäller från den 1 mars i år och omfattar ordningsvakter samt sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter.

Polismyndigheten ska enligt avgiftsförordningen (1992:191) ha full kostnadstäckning för utbildning av ordningsvakter samt sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter. Då dessa avgifter inte ändrats sedan 2010 har kostnaderna nu setts över. De nya avgifterna gäller all utbildning av ordningsvakter samt sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter som genomförs från den 1 mars 2020.

Nya avgifter inklusive moms

Grundutbildning för ordningsvakt

22 875 kr

Fortbildning för ordningsvakt

8 000 kr.

Arenautbildning

11 250 kr

Utbildning för säkerhetskontroll i domstol, offentliga sammanträden i kommuner och regioner samt Sametingets offentliga sammanträden

8 250 kr

Grundutbildning sjöfarts- och hamnskyddskontrollant

28 125 kr

Fortbildning sjöfarts – och hamnskyddskontrollant

7 750 kr

Fråga: Ska jag betala den nya avgiften även om jag ansöker om förordnande eller utbildning före den 1 mars?

Svar: De nya avgifterna gäller om din utbildning börjar den 1 mars 2020 eller senare.