Boende fick information om detonationen på Östermalm

I onsdags kväll hölls ett informationsmöte för boende och näringsidkare som drabbats av detonationen den 13 januari på Gyllenstiernsgatan på Östermalm.

Representanter från polisen, Stadsdelsförvaltningen och de boende var på plats för att delge information och svara på frågor från boende som har drabbats och är berörda av detonationen.

– Det kändes viktigt att vi från polisen och Östermalms stadsdelsförvaltning fick möta och fånga upp de boende som drabbats inom kvarteret. Vi ville ge dem vår lägesbild av händelsen och en uppfattning om hur vi kommer att arbeta framåt. Men framför allt ge dem en möjlighet att ställa frågor och samtala kring händelsen, säger Anna Karlsson, kommunpolis på Östermalm.

På plats fanns även krisstöd i form av representanter från socialtjänstavdelningen på Östermalm, Region Stockholm, Oscars församling och Röda korset.

– Vi har ett omfattande trygghetsarbete framför oss att göra nu, vi ska ge tillbaka de boende i de drabbade kvarteren på Östermalm den trygghet som de blivit berövade på sedan händelsen, säger Anna Karlsson, kommunpolis på Östermalm.