Inga praktiska ändringar i gränskontrollen efter brexit

Den 31 januari 2020 lämnar Storbritannien Europeiska unionen, EU. Utträdesavtalet innebär att brittiska medborgare och deras familjemedlemmarunder under hela år 2020 behåller samma rättigheter att vistas i Sverige som tidigare.

Under övergångsperioden kommer brittiska medborgare behålla sina möjligheter till fri rörlighet, vilket inkluderar resor in i och ut ur EU. Det innebär att de kan resa in i Sverige med giltigt pass eller nationellt id-kort. Brittiska medborgare kan alltså ställa sig i samma kö som tidigare vid en gränskontroll.

Enligt passlagen får en svensk medborgare inte resa ut ur Sverige till ett tredjeland (land utanför EU/EES) utan att medföra giltigt pass. Det undantag som tillåter resa med pass eller nationellt id-kort till ett annat EU-land kommer under övergångsperioden även gälla för resor till Storbritannien. Storbritannien kommer även i fortsättningen tillåta EU-medborgare att resa in med nationellt id-kort.

Svenska resenärer rekommenderas dock alltid att ta med giltigt pass vid utlandsresor.

Övriga EU-medborgare kommer ha rätt att resa från Sverige till Storbritannien med antingen giltigt pass eller nationellt id-kort. Detta regleras i utlänningsförordningen.